Keuzedelen CIOS

Buitenschoolse opvang

Voor wie is dit bedoeld?

Voor iedereen die

  • Affiniteit met kinderen van 8-12 heeft
  • Het leuk vindt om sport- en spelactiviteiten voor deze doelgroep te organiseren
  • Enthousiast en creatief bent
  • Verantwoordelijkheidsgevoel hebt
  • Zich wilt verdiepen in andere activiteiten die de BSO aanbiedt

Het werkveld

Buitenschoolse (sport)opvang; sport- en spelleider BSO; BSO als onderdeel van het werk van Buurtsportcoach op N3 en N4.

De doelgroep waarmee je gaat werken

Kinderen van 8-12 jaar bij de buitenschoolse (sport)opvang.

Vereisten

Het keuzedeel Buitenschoolse (sport)opvang hanteert geen instapeisen. Dit keuzedeel is een prima voorbereiding/verdieping voor alle profielen waar je met 8-12 jarigen in aanraking komt.

Opbouw lessen

Praktijk en theorie:

Passende sport- en spelactiviteiten voor binnen en buiten ,ontwikkeling van kinderen tussen 8 en 12 jaar in themas waarmee een BSO zich bezighoudt.

Beroepspraktijkvorming

Jouw BPV vindt plaats bij een BSO en zal 80 uur bedragen. Sommige BSO s leggen zich specifiek toe op natuur of sport. Vaak zijn er in de korte vakanties leuke, aparte activiteiten waar jij aan kunt bijdragen

Eindresultaat

Je kunt aan de slag als medewerker buitenschoolse opvang, je kunt aan de slag als sport- en spelleider op BSO s en er is de mogelijkheid tot het behalen van Instructeur Natuursprong.

Erkenning

Door de branche erkende opleiding voor medewerker BSO

Keuze: Instructeur Natuursprong, erkend door Kenniscentrum Sport (KCS)

Aanvullende informatie

We gaan binnen dit KZD ook aan de slag met buiten(speel) activiteiten.

Wanneer je een erkend certificaat voor Trainer Natuursprong wilt behalen, hoort daar ook de aanschaf van de map Natuursprong bij.

Overig

Je hebt een VOG nodig (verklaring omtrent gedrag) om bij een BSO stage te kunnen lopen. In principe worden deze kosten vergoed door je BPV-organisatie.

Kosten

900,00

Meer informatie

Meer informatie is te verkrijgen bij Marlies Houben: m.houben@rijnijssel.nl