Organisatie

Raad van toezicht

De toezichthoudende rol op het functioneren van Rijn IJssel is belegd bij de raad van toezicht. De raad is toezichthouder, werkgever en adviseur van het college van bestuur.

Drs. J.K. (Jankees) Cappon (MBA), voorzitter raad van toezicht

 • Lid remuneratiecommissie
 • Lid auditcommissie

Nevenfuncties

 • Lid Unieraad Atletiekunie (KNAU)
 • Lid Gebiedsraad Kwintelooijen
 • Lid raad van toezicht Groene Hart Ziekenhuis in Gouda
 • Voorzitter raad van toezicht van Pento, experts in horen, spreken en verstaan

"De basis van mijn denken en doen ligt in mijn geloof in de eigen kracht van mensen. Een doelmatig en doeltreffend beroepsonderwijs met eigen (kern)waarden biedt studenten daartoe bij uitstek kansen. Zeker nu onze maatschappij staat voor grote uitdagingen met behoefte aan praktische kennis, samenwerking en innovatief denken. Graag zet ik mijn expertise in om vanuit mijn toezichthoudende rol het functioneren van Rijn IJssel goed bij de tijd te houden."

A. (Arjan) Deutekom (MBA)

Directeur/bestuurder Woningstichting GoedeStede Almere

 • Voorzitter auditcommissie

Nevenfunctie

 • Lid raad van toezicht Energy4All

Mijn hele werkzame leven ben ik actief in de corporatiesector. Wij bouwen en beheren woningen voor mensen die dat niet op eigen kracht kunnen. Het werk in een maatschappelijke onderneming zoals GoedeStede geeft mij veel voldoening, omdat je echt iets kunt betekenen voor mensen.
Zo is ook het mbo op mijn pad gekomen, door mijn functie als lid RvT van ROC Rivor in Tiel. Een kleine maatschappelijke onderneming, waar medewerkers met veel passie aandacht geven aan de ambitie van de studenten. Ik heb hier veel waardering gekregen voor het mbo. Niet alleen voor het reguliere onderwijs, maar ook voor het leven lang ontwikkelen. Als werkgever zie ik regelmatig zeer bekwame nieuwe arbeidskrachten via het mbo onze organisaties instromen. Belangrijk voor het goed functioneren van onze samenleving. Na ruim zeven jaar komt daar nu een einde aan en begin ik bij Rijn IJssel.
Ook bij Rijn IJssel zal ik met veel plezier een bijdrage leveren aan het werk van de raad van toezicht.

Drs. A.E.G. (Alies) ten Have

HR-directeur bij Total Care B.V.

 • Lid onderwijscommissie

Nevenfunctie

 • Lid Raad van Toezicht Vilente, instelling voor ouderenzorg & behandeling aan ouderen met dementie

"De maatschappelijke rol van Rijn IJssel als onderwijsinstelling is erg belangrijk. Naast ondernemerschap en duurzaam opleiden is ook het enthousiasme bij de jongeren die opgeleid en begeleid worden cruciaal om hun rol in de maatschappij zo goed mogelijk te kunnen invullen. Met als uitdaging dat we leven in een tijd waarin schaarste op de arbeidsmarkt in veel sectoren een rol gaat spelen, waarin de toekomst van werk verandert en de technologische ontwikkelingen ongelofelijk veel effect gaan hebben op de banen die gaan ontstaan. Dat maakt het belangrijk en urgent om te blijven ontwikkelen, vernieuwen en ondernemen. Ik wil mij graag inzetten om bij te dragen aan die ontwikkeling en het realiseren van de missie van Rijn IJssel."

Drs. A.J. (Anja) Klomps

Directeur Instituut Fontys Hogeschool Economie en Communicatie

 • Lid onderwijscommissie
 • Lid governance-commissie

Nevenfunctie

 • Voorzitter Interne Geschillencommissie Summa College

De mooie opdracht voor het onderwijs is om ervoor te zorgen dat alle studenten hun talenten ontdekken en deze laten groeien en bloeien, zodanig dat iedereen het maximale uit zichzelf haalt. Dat geldt zeker ook voor het beroepsonderwijs. Onderwijs op maat, waarbij studenten zoveel mogelijk leren in échte werksituaties is volgens mij het beroepsonderwijs van de toekomst. In dat onderwijs kan de student zichzelf ontdekken én worden studenten opgeleid volgens de laatste inzichten in het beroep. Dat geldt voor het mbo, maar evengoed voor het hbo. Mbo en hbo zijn elkaars partners, in het onderwijs en zeker ook vervolgens in elke werksituatie.
Rijn IJssel heeft grote ambities in flexibel onderwijs en gaat ervoor om elke student een omgeving te bieden waarin ze het beste halen uit zichzelf. Daarin zijn al mooie stappen gezet. Ik draag graag bij aan de ontwikkelingen binnen Rijn IJssel én aan een goede samenwerking tussen het mbo en het hbo.

Mr. A.J. (Jaap) Kronenberg

Zelfstandig adviseur in juridische en strategische vraagstukken (Kronenburg Advies)

 • Voorzitter governancecommissie
 • Lid remuneratiecommissie

Nevenfuncties

 • Lid van bestuur van Verburgt Molhuysen Stichting (zorg)
 • Lid van raad van adviseurs van Stichting Advies Brigade (ondersteuning vrijwilligersorganisaties in Arnhem e.o.)
 • Lid van raad van toezicht van Stichting Fillip Studios (Arnhemse Art & Design studio's)
 • Lid van bestuur Beheerstichting Multifunctioneel Centrum Renkum 'Doelum'

Dat jongeren de toekomst hebben is een uitgangspunt dat ik van harte onderschrijf. Daarom denk ik ook dat de samenleving fors moet investeren in de opleidingen van jongeren. Dat biedt jongeren optimale mogelijkheden hun eigen talenten te ontplooien, terwijl de samenleving daarmee haar eigen toekomstige vooruitgang versterkt. Onderwijsinstellingen zoals Rijn IJssel vervullen hierin een belangrijke rol. Dat vraagt van hen onder andere dat zij anticiperen op toekomstige ontwikkelingen in de samenleving en nauwe banden onderhouden met een diversiteit aan spelers in de regionale economie. Met alles wat er nog meer komt kijken bij het runnen van een ROC is dat best een uitdaging. Ik zet graag vanuit de Raad van Toezicht mijn kennis en ervaring in voor Rijn IJssel om dat te doen slagen.

Dr. J.P. (Jan Peter) van den Toren

Directeur Birch Consultants in Driebergen-Rijssenburg

 • Voorzitter onderwijscommissie

Nevenfuncties

 • Lid raad van toezicht Economisch Instituut voor de Bouw te Amsterdam
 • Lid beoordelingscommissie Take Off (voor universitaire start ups, NWO)
 • Professor of Practice Entrepreneurship in Ecosystems Tilburg University 

Al dertig jaar kom ik steeds weer in aanraking met het middelbaar beroepsonderwijs. Ik ben onder de indruk geraakt van de rol die het mbo kan spelen voor jongeren, voor werkgevers en voor de regio. Het mbo komt overal en is zo een bouwblok van innovatie voor grote en kleine bedrijven en instellingen. Rijn IJssel kiest voor modern onderwijs en wil bijdragen aan innovatie. Daar draag ik graag aan bij als lid van de Raad van Toezicht.