Organisatie

Studentenraad

Video bekijken?

Sta dan cookies toe om de video af te spelen

De Studentenraad behartigt de belangen van alle studenten, deelnemers en cursisten binnen Rijn IJssel en overlegt met het college van bestuur over het beleid en functioneren van Rijn IJssel. De Studentenraad heeft informatierecht, adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht.

Leden Studentenraad

Heb je vragen voor de Studentenraad? Wil je iets aan ze voorleggen? Stuur dan een mail of een Whatsapp bericht!