Techniek

Technicus engineering

BOL

Dit kun je doen na je studie

Je werkt bijvoorbeeld als onderhoudstechnicus, technisch tekenaar (mechanisch of elektrisch), werkvoorbereider, (technisch) inkoper/verkoper of programmeur van machinebesturingen. Je werk is gegarandeerd uitdagend en afwisselend.

Als technisch engineer bedenk, ontwerp én maak je zaken. Dat is een kwestie van eerst nadenken en dan doen! Wij willen graag dat onze spullen betrouwbaar zijn en niet zo maar kapot gaan. Of dit nu een MP3-speler, fiets, machine of auto is, maakt daarbij niet uit. Bedenken is één, maar producten goed laten functioneren is een tweede.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25297, Middenkader Engineering (Technicus engineering)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding duurt 4 jaar.

Bekijk alle details van deze BOL-opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • lbo-, vbo- of mavo-diploma
 • vmbo KL, GL of TL
 • basisberoepsopleiding (mbo) niveau 2
 • vakopleiding (mbo) niveau 3
 • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4
 • overgangsbewijs vwo 3 naar vwo 4
 • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Deze gaat uit van ongeveer 70% van de tijd les op school en 30% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Het onderwijsprogramma dat je volgt ligt niet precies vast: het is qua volgorde gedeeltelijk zelf te bepalen. Die bepaal je samen met je studieloopbaanbegeleider.

Versneld

Studenten met een havo-diploma kunnen deze opleiding in 2 jaar afronden.

Meer informatie hierover kun je verkrijgen bij de coördinator van de opleiding.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Het gaat daarbij om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap. 

Je krijgt het eerste halfjaar van de opleiding werktuigbouwkundige, elektrotechnische en besturingstechnische vakken. Daarna ga je je specialiseren in één van die drie richtingen.

Je doet uiteenlopende kennis en vaardigheden op over elektrotechniek, besturingstechniek en werktuigbouwkunde, bijvoorbeeld over:

 • Het lezen en maken van technische tekeningen
 • Het ontwerpen van machines en apparaten met behulp van een 3D-tekenpakket
 • Het ontwerpen van pneumatische, hydraulische en elektrische besturingen voor machines en apparaten
 • Het produceren van werktuigbouwkundige onderdelen in de werkplaats (lassen, draaien, frezen etc.)
 • Het opbouwen van besturingskasten
 • Het testen en onderhouden van machines
 • Het efficiënt inzetten van productiemiddelen

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. 

Als je een keuzedeel met goed gevolg afsluit, dan wordt dat op het diploma vermeld. Dat vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en vergemakkelijkt de doorstroom naar een eventuele vervolgstudie.

Op dit moment zijn de volgende keuzedelen beschikbaar:

 • Duurzaamheid in het beroep
 • Inspelen op innovatie
 • Ondernemerschap
 • Duits in de beroepscontext
 • Voorbereiding hbo
 • Voorbereiding hbo Wiskunde voor de techniek. 

We werken aan de uitbereiding van de keuzedelen en in de toekomst is er nog veel meer te kiezen.

Lees meer over keuzedelen

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2017-2018 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2017 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1137,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2015-2016)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 685,00
Jaarlicentie € 47,00
Veiligheidsschoenen  
Blauwe overall of stofjas  
Werkplaatsset: schuifmaat,veiligheidsbril, kraspen, rolmaat  
Gereedschapset  
Laptop  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2 (W-oriëntatie)  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 420,00
Jaarlicentie € 47,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2 (E-oriëntatie)  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 420,00
Jaarlicentie € 47,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3 (W-oriëntatie)  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 245,00
Jaarlicentie € 47,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3 (E-oriëntatie)  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 255,00
Jaarlicentie € 47,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 4 (W-oriëntatie)  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 260,00
Jaarlicentie € 47,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 4 (E-oriëntatie)  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 250,00
Jaarlicentie € 47,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Als je het diploma Technicus Engineering hebt behaald kun je doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs.