Techniek

Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen | Automotive mbo-hbo

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als technisch specialist personenauto's ben je de technische topper in de personenautowerkplaats. Je bent daarbij behoorlijk allround:

 • Je doet complexe diagnoses en reparaties en je spoort ‘vage' klachten op waarvan de oorzaak moeilijk te vinden is. Denk aan geluid, trilling en rijeigenschappen van een auto.
 • Je zoekt creatief naar oplossingen en gebruikt daarbij je inzicht in technische systemen en vooral je analytisch vermogen.
 • Je gebruikt steeds je kennis van computersystemen in de auto en van digitale communicatie. Bovendien wissel je technische informatie uit met externe specialisten en leveranciers. Zo nodig breng je die informatie op jouw beurt over op je collega's.
 • Je bent vanuit jouw specialisme aanspreekpunt voor de klant en kunt de klant uitleggen dat een reparatie absoluut noodzakelijk is. 
 • Je doet de bijbehorende administratie, plant en houdt de kosten in de gaten.

Beroepenfilmpje technisch specialist personenauto's 

25670, Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk voor details van deze opleiding de studiegids.

Kijk hier voor de Onderwijs- en Examenregeling.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend
Gelet op de zwaarte van de opleiding adviseren we een vmbo TL diploma met een gemiddeld eindcijfer van 8 of hoger of een overgangsbewijs havo-4 naar havo-5. Tijdens het intakegesprek bespreken we samen met jou de mogelijkheden. Heb je een havo diploma dan is deze opleiding geschikt voor je en bespreken we tijdens het intakegesprek de route die je gaat volgen.

Als je een havo-diploma met het juiste profiel hebt, bespreken we de mogelijkheden met jou.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Automotive mbo-hbo (voorheen fast track) is een versnelde mbo-opleiding, ontwikkeld in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Vanaf de start van de opleiding verwerf je kennis van en ben je bezig met autotechniek. Door de unieke samenwerking tussen HAN en Rijn IJssel kun je de overstap naar het hbo geleidelijk maken, waardoor de kans op uitval aanzienlijk kleiner wordt.

Behaal je om een of andere reden toch niet het hbo-diploma, dan heb je altijd nog je mbo-4 diploma op zak. Doordat al vanaf het eerste leerjaar ook hbo-lesstof wordt aangeboden, is er geen tijdverlies vergeleken met de route havo-hbo. Het mbo-diploma en de propedeuse lopen parallel en worden beide behaald aan het einde van het derde leerjaar. 

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Het onderwijsprogramma dat je volgt ligt niet precies vast: het is tot op zekere hoogte zelf in te vullen qua volgorde. Dat bepaal je samen met je studieloopbaanbegeleider.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap. 

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Het is nog niet precies bekend waaruit je kunt kiezen.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Powertrain (verdieping), voorbereiding op hbo automotive
 • Vehicle technology (verdieping), voorbereiding op hbo automotive
 • Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs
 • 3D tekenen
 • Duurzaamheid in het beroep D
 • Klantcontact en verkoop
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Oriëntatie op ondernemerschap
 • Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek
 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4
 • Voorbereiding APK keurmeester

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 690,00
Blauwe overall  
Werkschoenen met stalen neus  
Laptop  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 510,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 355,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Na deze opleiding kun je doorstromen naar de hbo-opleiding Autotechniek (Automotive) aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in Arnhem.

Actueel

Rijn IJssel en Van Leeuwen Auto’s starten samen de Autoschadeherstel Academy. Een overeenkomst daarvoor, die mede mogelijk is gemaakt door de provincie...

Bekijk ook eens..

Techniek

Techniek

28 opleidingen