Informatie voor decanen en mentoren

Leerlingen met een ondersteuningsaanvraag

Begeleiding

Bij Rijn IJssel staan studenten er niet alleen voor. Persoonlijke begeleiding en ondersteuning vinden we heel belangrijk. Daarom begeleidt een loopbaancoach studenten tijdens hun studie. De loopbaancoach is het eerste aanspreekpunt. Daarnaast zijn er nog meer personen, tools en regelingen die studenten ondersteunen bij hun opleiding.

Extra ondersteuning

Rijn IJssel biedt extra ondersteuning aan iedere student die dit nodig heeft, om wat voor reden dan ook. We vinden het belangrijk dat de leerling aangeeft waar ondersteuning nodig is en wat hij/zij zelf kan doen. U als decaan of mentor kan hier een zinvolle bijdrage aan leveren door samen met de leerling te bespreken: wat moet de nieuwe opleiding weten om goede ondersteuning te bieden? Is het in het belang van de leerling dat de nieuwe opleiding kennis heeft van een eventuele diagnose? Bespreek ook hoe de ondersteuning op de huidige school verloopt. Wat werkt voor de leerling, wat niet en hoe werkt hij/zij samen met docenten en medeleerlingen?

Zo geef je het door

Is er een ondersteuningsbehoefte? Doe dan het volgende:

  • Het is belangrijk dat de student bij de centrale aanmelding doorgeeft wat de ondersteuningsvraag is. Maak de student hier dus op attent.
  • Hetzelfde geldt voor het Digitaal doorstroomdossier dat de student samen met de mentor van de middelbare school invult. Geef ook hier de ondersteuningsvraag aan.
  • Als er sprake is van aangepaste examinering, geef dan een verklaring aan de leerling mee zodat ook de aanpassing in het examen geborgd is. Het mbo kan dan de beslissing van het V(S)O volgen.
  • Op deze pagina vind je als decaan of mentor alles over de mogelijkheden voor extra ondersteuning. Voor verdere vragen informeren de overstapcoördinatoren je graag.