Digitale toegang

Wi-Fi

Bij Rijn IJssel kun je gebruik maken van het Wi-Fi netwerk ‘eduroam’. Om hierop in te loggen heb je een account van Rijn IJssel nodig. Zowel medewerkers als studenten kunnen hierop inloggen met hun e-mailadres van Rijn IJssel. Voor studenten bestaat dit e-mailadres uit het studentnummer, aangevuld met @rijnijssel.nl. Bijvoorbeeld: 012345678@rijnijssel.nl

 

Tip: Eduroam is niet alleen bij Rijn IJssel beschikbaar. Dit educatieve Wi-Fi netwerk is wereldwijd beschikbaar. Waar zoal? Kijk op: https://www.eduroam.org/where/.

Inloggen op vaste computers

Als je in de gebouwen van Rijn IJssel gebruik wilt maken van een vaste computer, dan moet je inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord van jouw Rijn IJssel account. Zowel medewerkers als studenten gebruiken hiervoor het deel vóór het apenstaartje (@) van je Rijn IJssel e-mailadres. Voor studenten is de gebruikersnaam gelijk aan het studentnummer.

Inloggen op andere Rijn IJssel systemen

Steeds meer systemen van Rijn IJssel gebruiken hetzelfde inlogscherm. Zodra je dit scherm ziet, kun je inloggen met dezelfde gegevens zoals bij het kopje Wi-Fi vermeld staat.

Wachtwoord vergeten

Als je jouw wachtwoord bent vergeten, dan zijn er mogelijkheden om je wachtwoord zelfstandig te herstellen. Ga naar deze site: https://passwordreset.microsoftonline.com/. Door je gebruikersnaam (zoals gehanteerd bij het kopje Wi-Fi) op te geven, kun je in twee stappen jouw wachtwoord zelfstandig herstellen. Lukt je dit niet? Ga naar de helpdesk of servicedesk.

Zelfstandig wachtwoordherstel werkt alleen indien er van jou een 'alternatief e-mailadres' bekend is. Zodra je jouw wachtwoord wilt herstellen via bovengenoemde procedure, wordt de herstelinstructie en herstelcode naar dat e-mailadres gestuurd. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld je privé e-mailadres.

Om een alternatief e-mailadres in te stellen ga je naar https://aka.ms/ssprsetup en volg je de instructies op het scherm. Het instellen van een alternatief e-mailadres is een eenmalige actie.

Wachtwoord wijzigen

Als het tijd is om het wachtwoord van jouw Rijn IJssel account te wijzigen, dan kun je dat doen via deze webpagina. Bij ‘gebruikersnaam’ kun je hetzelfde hanteren als onder het kopje ‘Wi-Fi’ is vermeld. Volg de instructies op het scherm. Zodra je wachtwoord gewijzigd is, geldt dat dus voor alle eerder genoemde systemen.

Let op: vergeet niet na het wijzigen van je wachtwoord om je Wi-Fi verbinding van het nieuwe wachtwoord te voorzien, en zaken zoals e-mailsynchronisatie opnieuw in te stellen met het juiste wachtwoord. Anders loop je risico dat er telkens met een oud wachtwoord op jouw account wordt ingelogd, waarna je account automatisch vergrendeld wordt (account lock-out).

Het wachtwoord dient aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Minimaal 8 tekens
  • Mag niet eerder gebruikt zijn
  • Moet een combinatie zijn van hoofdletters, kleine letters, getallen en bijzondere tekens
  • Mag niet je gehele of gedeeltelijke e-mailadres bevatten

Lukt het niet?

Medewerkers kunnen dan op 'plein - weten en regelen - help en ondersteuning - inloggen, wachtwoord, wifi' een handleiding vinden.

Studenten kunnen dan bellen met de helpdesk op: 026 3129111.