Bedrijfsveiligheid

Basis bedrijfshulpverlener (BHV)

Medewerkers die als bedrijfshulpverleners (BHV'ers) gaan optreden hebben als taak handelend op te treden in noodsituaties. Om dit op een verantwoorde wijze te kunnen doen, dienen zij de Basisopleiding Bedrijfshulpverlener te hebben gevolgd en jaarlijks de herhalingslessen te volgen.

De Basiscursus BHV bestaat uit twee lesdagen. De lestijden zijn van 08.30 tot 16.30 uur.

U kunt een kostenopgave aanvragen bij uw contactpersoon van Rijn IJssel.

Op aanvraag.

Rijn IJssel Training & Opleiding

training-opleiding@rijnijssel.nl

Doel

Volgens de Arbowet heeft de werkgever een aantal verplichtingen om de nadelige gevolgen van ongevallen en calamiteiten zo veel mogelijk te beperken. Die verplichtingen hebben betrekking op eerste hulp, brandbestrijding, alarmering en ontruiming. Om die taken uit te voeren, dient een aantal medewerkers van het bedrijf of instelling te worden ingeschakeld. Deze bedrijfshulpverleners hebben als taak handelend op te treden in noodsituaties. Om dit op een verantwoorde wijze te kunnen doen, dienen zij de Basisopleiding Bedrijfshulpverlener te hebben gevolgd en jaarlijks de herhalingslessen te volgen.

Voor wie

Medewerkers die als bedrijfshulpverleners (BHV'ers) gaan optreden.

Lesdetails

Wij brengen cursisten competenties bij door middel van scenario's. Hierbij komen verschillende situaties aan bod waarbij de cursist eerst moet nadenken voordat er wordt gehandeld.

Onderwerpen die in de twee modules aan de orde komen zijn:

 • Eerste Hulp
 • Brandbestrijding en Ontruiming

Onderdeel Eerste Hulp

 • Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels
 • Uitwendige wonden
 • Oogletsels
 • Kneuzingen en verstuikingen
 • Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
 • Brandwonden
 • Reanimatie
 • Gebruik van de AED

Onderdeel Brandbestrijding en Ontruiming

 • Brand en gevaren bij brand
 • De taak van de BHV-er bij een brand en een ontruiming
 • Voorbereiding van een ontruiming

Data

Op aanvraag.

Locatie

De opleiding wordt gegeven op een van de locaties van Rijn IJssel. Indien gewenst kan deze cursus ook op uw locatie worden georganiseerd.