Bedrijfsveiligheid

Bedrijfshulpverlener (BHV) Herhaling

Bedrijfshulpverleners hebben als taak handelend op te treden in noodsituaties. Om dit op een verantwoorde wijze te kunnen doen, dienen zij de Basisopleiding Bedrijfshulpverlener te hebben gevolgd en jaarlijks de herhalingslessen te volgen.

De BHV-Herhaling bestaat uit 1 lesdag, een halve dag Levensreddende handelingen en een halve dag Brandpreventie (brand, ontruiming en communicatie).

Op aanvraag.

U kunt een kostenopgave aanvragen bij uw contactpersoon van Rijn IJssel.

Rijn IJssel Training & Opleiding

training-opleiding@rijnijssel.nl

Doel

Volgens de Arbowet heeft de werkgever een aantal verplichtingen om de nadelige gevolgen van ongevallen en calamiteiten zo veel mogelijk te beperken. Die verplichtingen hebben betrekking op eerste hulp, brandbestrijding, alarmering en ontruiming. Om die taken uit te voeren, dient een aantal medewerkers van het bedrijf of instelling te worden ingeschakeld. Deze bedrijfshulpverleners hebben als taak handelend op te treden in noodsituaties. Om dit op een verantwoorde wijze te kunnen doen, dienen zij de Basisopleiding Bedrijfshulpverlener te hebben gevolgd en jaarlijks de herhalingslessen te volgen.

Voor wie

Medewerkers die in het bezit zijn van een BHV-certificaat.

Werkwijze

Wij brengen cursisten competenties bij door middel van scenario's. Hierbij komen verschillende situaties aan bod waarbij de cursist eerst moet nadenken voordat er wordt gehandeld.

De hoofdpunten van de basiscursus BHV worden opnieuw geoefend. De korte, praktijkgerichte cursus wordt verzorgd door zeer ervaren docenten. Gedurende het cursusjaar wordt bij het onderdeel Brandbestrijding en Ontruiming extra aandacht besteed aan 'Hoe om te gaan met brand in uw bedrijf'. Bij het onderdeel Eerste Hulp komt het thema 'Brandwonden' aan de orde.

Locatie

De opleiding wordt gegeven op een van de locaties van Rijn IJssel. Indien gewenst kan deze herhalingscursus ook op uw locatie worden georganiseerd.