Bedrijfsveiligheid

Bedrijfshulpverlener (BHV) Praktijkdag

De BHV Praktijkdag is de opvolger van de BHV Herhalingsdag. Deze dag zit boordevol met praktische oefeningen die de bedrijfshulpverlener maximaal voorbereid op taken die van hem/haar verwacht kunnen worden.

De BHV Praktijkdag bestaat uit één lesdag (2 dagdelen) van 08.30-16.30 uur.

Op aanvraag.

Rijn IJssel Training & Opleiding

training-opleiding@rijnijssel.nl

Doel

Volgens de Arbowet heeft de werkgever een aantal verplichtingen om de nadelige gevolgen van ongevallen en calamiteiten zo veel mogelijk te beperken. Die verplichtingen hebben betrekking op eerste hulp, brandbestrijding, alarmering en ontruiming. Om die taken uit te voeren, dient een aantal medewerkers van het bedrijf of instelling te worden ingeschakeld. Deze bedrijfshulpverleners hebben als taak handelend op te treden in noodsituaties. Om dit op een verantwoorde wijze te kunnen doen, dienen zij de Basisopleiding Bedrijfshulpverlener te hebben gevolgd en jaarlijks de praktijkdag te volgen. De BHV Praktijkdag is de opvolger van de traditionele BHV Herhalingsdag. Deze dag zit boordevol met praktische oefeningen waarmee de bedrijfshulpverlener maximaal is voorbereid op taken die van hem/haar verwacht kunnen worden.

Voor wie

Medewerkers die al in het bezit zijn van een BHV-certificaat.

Lesdetails

De BHV Praktijkdag bestaat uit één lesdag van 08.30 uur tot 16:30 uur waarin de hoofdpunten van de basiscursus BHV opnieuw worden geoefend. Deze praktijkgerichte cursus wordt verzorgd door zeer ervaren docenten, waarbij er gewerkt wordt in kleine groepen waarbij de basisvaardigheden zoals brand, ontruiming, communicatie, reanimatie, AED en de EHBO-handelingen standaard zijn opgenomen in de lesstof.

Wij brengen cursisten competenties bij door middel van scenario's. Hierbij komen verschillende situaties aan bod waarbij de cursist eerst moet nadenken voordat er wordt gehandeld.

Locatie

De opleiding wordt gegeven op een van de locaties van Rijn IJssel. Indien gewenst kan deze cursus ook op uw locatie worden georganiseerd.