Bedrijfsveiligheid

Bedrijfshulpverlening voor receptiemedewerkers

Receptie-/baliemedewerkers/sters die onderdeel vormen van de Bedrijfshulpverleningsorganisatie worden opgeleid om in geval van calamiteiten (brand of ongeval) adequaat te handelen en die zaken te verrichten die het optreden van de Bedrijfshulpverlening in goede banen moeten leiden.

De BHV Receptietraining bestaat uit één dagdeel van 3 uur.

Op aanvraag.

U kunt een kostenopgave aanvragen bij uw contactpersoon van Rijn IJssel.

Rijn IJssel Training & Opleiding

training-opleiding@rijnijssel.nl

Doel

In geval van calamiteiten, van welke orde dan ook, vindt communicatie plaats via de receptie of balie en zullen hulpverleningsdiensten zich hier melden. Het betreft dus ook tijdens calamiteiten het hart van de organisatie. Een logisch gevolg hiervan is dat alle medewerkers van de receptie of balie goed op de hoogte moeten zijn van alle noodprocedures, en de organisatie van de Bedrijfshulpverlening.

Het betreft een maatwerkopleiding gericht op de volgende doelstellingen:

 • Het op de juiste wijze kunnen toepassen van alarmeringsprocedures;
 • Het kunnen inschatten dat er externe hulp nodig is;
 • Het kunnen bedienen van middelen die nodig zijn voor alarmering.

Voor wie

Receptie-/baliemedewerkers/sters die onderdeel vormen van de Bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Speciaal voor deze functie is de BHV Receptietraining ontwikkeld. Medewerkers die bij de receptie werkzaam zijn, worden opgeleid om in geval van calamiteiten (brand of ongeval) adequaat te handelen en die zaken te verrichten die het optreden van de Bedrijfshulpverlening in goede banen moeten leiden. Het betreft een absoluut noodzakelijke aanvulling in het bedrijf om de veiligheid van medewerkers en bezoekers te waarborgen.

Lesdetails

Wij brengen cursisten competenties bij door middel van scenario's. Hierbij komen verschillende situaties aan bod waarbij de cursist eerst moet nadenken voordat er wordt gehandeld. De theorie kan de cursist zich eigen maken middels e-learning op internet via filmpjes, lesstof, tussentoetsen en een printbare syllabus.

Zowel in de theorie als in de praktijk zullen de volgende zaken zeker aan de orde komen:

 • Organisatie van Bedrijfshulpverlening
 • Functie en verantwoordelijkheden receptie/balie
 • Alarmering
 • Ontruiming
 • Communicatie
 • Brand en brandmelding
 • Brandmeldinstallatie en/of ontruimingsinstallatie
 • Samenwerken met hulpverleningsdiensten
 • Werking procedures en beschikbare documenten

Uiteraard zullen aan de hand van praktijkvoorbeelden en vragen nog vele andere zaken op het gebied van calamiteiten aan de orde komen. In ieder geval spitst de cursus zich toe op de specifieke situatie in het bedrijf of instelling.

Locatie

De opleiding wordt gegeven op een van de locaties van Rijn IJssel. Indien gewenst kan deze cursus ook op uw locatie worden georganiseerd.