Bedrijfsveiligheid

Coördinator-Hoofd Bedrijfshulpverlening (BHV)


Coördinator/Hoofd BHV bestaat uit 3 lesdagen van 08:30 tot 16:30 uur.

U kunt een kostenopgave aanvragen bij uw contactpersoon van Rijn IJssel.

Rijn IJssel Training & Opleiding

training-opleiding@rijnijssel.nl

Doel

Een Hoofd BHV of Coördinator BHV voert de beleidsmatige kant van de Bedrijfshulpverlening uit en geeft invulling aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. De Coördinator/Hoofd BHV maakt de vertaalslag van beleid naar uitvoering, is belast met het voorkomen en beperken van calamiteiten en de evaluatie van voorgevallen calamiteiten.

Voor wie

De cursus is bestemd voor iedereen die verantwoording draagt voor de uitvoering van het BHV-beleid binnen de organisatie. U leert als beginnend Coördinator/Hoofd BHV om een BHV-organisatie op te zetten en in stand te houden. Er is geen specifieke vooropleiding vereist. U dient wel te beschikken over enige leidinggevende en communicatieve vaardigheden.

Lesdetails

De cursus bestaat uit twee lesdagen en een examendag in een periode van 24 weken. In de tussenliggende periode krijgt u 10 weken de tijd om een stappenplan op te stellen ten behoeve van uw eigen BHV-organisatie. Voor het uitwerken van deze opdracht moet rekening worden gehouden met een studiebelasting van circa 60 uur.

Tijdens de lesdagen worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wet- en regelgeving
  • Taken en eisen BHV
  • Arbo-beleid
  • Van RI&E naar organisatie BHV
  • Opzet en beheer van de BHV-organisatie
  • Controleren en bijsturen

Locatie

De opleiding wordt gegeven op een van de locaties van Rijn IJssel. Indien gewenst kan deze herhalingscursus ook op uw locatie worden georganiseerd.