Bedrijfsveiligheid

Herhaling EHBO

De EHBO-Herhaling bestaat uit 1 lesdag van 08:30 tot 16:30 uur.

Op aanvraag.

U kunt een kostenopgave aanvragen bij u contactpersoon van Rijn IJssel.

Rijn IJssel Training & Opleiding

training-opleiding@rijnijssel.nl

Doel

Conform de richtlijnen van het Oranje Kruis dienen EHBO'ers hun theoretische kennis en praktische vaardigheden op peil te houden. Dit is mogelijk tijdens een EHBO-herhalingscursus. Het diploma Eerste Hulp kan alleen door deelname aan een jaarlijkse Herhalingscursus EHBO worden verlengd.

Voor wie

Voor iedereen die in het bezit is van een geldig Oranje Kruis EHBO-diploma.

Lesdetails

Jaarlijks worden de meest voorkomende EHBO-handelingen herhaald. Daarnaast komen er een aantal competenties om het jaar aan bod.

De jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn:

 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Gebruik van de AED
 • Stilstand van de bloedsomloop
 • Ernstige uitwendige bloedingen en shock

Een EHBO-herhaling is nooit saai. Er worden afwisselend steeds andere onderdelen herhaald.

In de even jaren:

 • Uitwendige bloedingen
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsels en vergiftiging

En in de oneven jaren staan in de herhaal-EHBO-opleiding de volgende aandachtsgebieden centraal:

 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsels door koude
 • Letsels door warmte
 • Vervoer over korte afstand
 • Verband en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam

Locatie

De opleiding wordt gegeven op een van de locaties van Rijn IJssel. Indien gewenst kan deze herhalingscursus ook op uw locatie worden georganiseerd.