Horeca & voeding

HACCP

Hygiëne is een belangrijke voorwaarde voor veilig eten. Bij de productie van levensmiddelen is het van belang voedselbesmetting terug te dringen. Vaak kan met een aantal eenvoudige maatregelen gevallen van besmetting en ziekte voorkomen worden. Daarbij is het belangrijk te handelen volgens de instructie zoals vermeld in de Hygiënecode.

  • Alle bedrijven die hun personeelsleden willen (bij)scholen en daarmee willen voldoen aan wettelijke kaders van kwaliteitsborging hygiëne.
  • Alle medewerkers horeca, catering, zorg alsmede productiemedewerkers die direct in contact komen met AGF-producten.
  • Daarnaast voor alle medewerkers die voor hun werk bekend moeten zijn met HACCP.
  • Horecabedrijven
  • Zorginstellingen
  • Delicatessenwinkels
  • AGF-winkels
  • Cateringbranche

Minimaal aantal deelnemers aan het praktijkgedeelte is 8 personen, maximaal 15.

Eén dagdeel van drie uur.

€ 162,50 per persoon (excl. btw), inclusief e-learning account, lesmateriaal, practicum-workshop, koffievoorziening.

Rijn IJssel Training & Opleiding

training-opleiding@rijnijssel.nl

Lesdetails

Jaarlijks komen in Nederland ongeveer een half miljoen voedselvergiftigingen en -infecties voor. Deskundigen gaan er vanuit dat de helft van dit aantal veroorzaakt wordt door gebrekkige hygiëne. Dit betekent dat veel voedselvergiftigingen en -infecties goed te voorkomen zijn.
De cursus HACCP draagt bij aan een gedegen kennis m.b.t. hygiëne en het voorkomen van calamiteiten.

Tijdens de cursus leren de deelnemers de basisbeginselen van HACCP, hoe HACCP in de praktijk werkt en toegepast kan worden en hoe het systeem hygiënisch werken bevordert. Door deze cursus worden de medewerkers zich meer bewust van hygiëne en kwaliteit binnen hun bedrijf. Tijdens de cursus worden de begrippen hygiëne en HACCP nader toegelicht. Daarnaast worden situaties uit de praktijk behandeld met producten die nogal eens problemen opleveren. Input, vraagstukken van de cursist vanuit zijn/haar eigen werkomgeving spelen hierbij een belangrijke rol. De docent en de medecursisten gaan in op mogelijke oplossingen en verbeterpunten.

Praktische informatie

Rijn IJssel biedt de deelnemer de unieke mogelijkheid om het theoretische gedeelte dooreen e-learningmodule te volgen en de cursus HACCP in de vorm van zelfstudie en tijd- en plaatsongebonden te volgen.

Het accent van de cursus ligt op het practicumgedeelte dat plaatsvindt in de keuken van Rijn IJssel Vakschool Wageningen. Dit practicum bestaat uit 1 dagdeel (3 uur) en wordt georganiseerd te Wageningen. In overleg kan de cursus ook in-company verzorgd worden. Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Enige eis van deelname aan het praktische onderdeel, is dat de deelnemer de e-learningmodule HACCP met goed gevolg heeft afgelegd.

Open inschrijving  

Dit aanbod wordt gegeven op basis van open inschrijving, u kunt zich hiervoor voorlopig aanmelden via training-opleiding@rijnijssel.nl. Wanneer er voldoende deelnemers zijn om te kunnen starten wordt er een startdatum vastgelegd en kunt u zich definitief inschrijven via ons inschrijfformulier. Bij voldoende inschrijvingen gaat het aanbod definitief van start.