Horeca & voeding

Training etiquette

De horeca in Nederland is voortdurend in beweging, innovaties en trends volgen elkaar snel op. Veranderingen in verwachtingspatroon van gasten zorgen ervoor dat u altijd scherp moet blijven op de beoogde kwaliteiten van uw producten en diensten.

Voor iedereen die vanuit zijn professie of intrinsieke motivatie zich wil bekwamen in vakspecifieke competenties voor de Horeca heeft Rijn IJssel Training & Opleiding in nauwe samenwerking met de professionals van Vakschool Wageningen een pakket van trainingen samengesteld. Het aanbod van de diverse trainingen komt tegemoet aan de wens van de vakbekwame en gedreven medewerker binnen de horeca. De trainingen zijn opgesteld conform een eenduidig en herkenbaar concept.

Deze training is met name bedoeld voor alle geĂ¯nteresseerden die binnen hun professie dagelijks te maken hebben met relaties, (zakelijke) gasten, internationale gasten en communicatie waarbij de regels van de juiste etiquette, gastgerichtheid en het juiste gevoel voor service, middel zijn tot succes.

Bijvoorbeeld: secretaresses, receptionisten, verkopers, accountmanagers, servicemedewerkers, managementassistentes en andere belangstellenden.

De training is praktijkgericht van opzet waarbij de kandidaat input vanuit zijn of haar eigen werkcontext mag aandragen.

Maximaal aantal deelnemers 20 minimaal 10.

€ 75,00 (excl. btw) per training, inclusief lesmateriaal.

Rijn IJssel Training & Opleiding

training-opleiding@rijnijssel.nl

 • Tafeletiquette, omgang met (zakelijke en of internationale) gasten
 • Omgang met andere culturen en gebruiken
 • Kleding etiquette


Omgangsvormen zijn essentieel in het zakendoen. De juiste inzet geeft structuur aan de situatie en leidt de communicatie in goede banen. De gast of relatie verwacht service, aandacht en een respectvolle benadering of behandeling.
De etiquette of het decorum is een geheel van cultuurgebonden beleefdheidsregels en de omgangsvormen. De kern van de etiquette is: rekening houden met de gevoelens van anderen en met de gebruiken in een samenleving, in alle situaties waarin mensen met elkaar omgaan. Letterlijk betekent etiquette kleine ethiek.

De training Etiquette en Gast- en servicegerichtheidstraining heeft betrekking op:

 • Kennismaken
 • Netwerken
 • Begroeten en converseren
 • Kleding, versierselen, make-up en geurtjes
  Wenselijk gedrag in welke situatie
 • Omgaan met mensen in of uit andere landen, culturen en religies
 • Hoffelijkheid en behulpzaamheid
  Gastgerichtheid
 • Service
 • Communicatie per telefoon en brief
 • Communicatie via internet, inclusief e-mail (de ettiquette)

De diverse onderdelen worden onder andere getraind en geoefend in rollenspelen en worden begeleid en verzorgd door een praktijkervaren trainer.

Lesdetails

Eenduidig 10-puntenconcept

 1. Alle trainingen vinden plaats binnen de uitstekende faciliteiten van Rijn IJssel Vakschool Wageningen en/of Hotel de nieuwe Wereld, Marijkeweg 5 te Wageningen.
 2. Alle trainingen worden voorzien van koffie, thee en of water inclusief patisserie uit eigen bakkerij.
 3. Alle trainingen zijn conform de 'drie i-methodiek' te weten interactief, intensief, informatief en duren maximaal 1 dagdeel (3 uur).
 4. De diverse trainingsruimtes zijn optimaal geoutilleerd en voldoen aan de laatste eisen.
 5. De trainingen worden verzorgd door professionals die up to date geschoold zijn.
 6. De locatie beschikt over meer dan voldoende gratis parkeergelegenheid.
 7. Rijn IJssel Training & Opleiding gebruikt in haar trainingen alleen topkwaliteit producten.
 8. Uitstekende prijs kwaliteit verhouding
 9. Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.
 10. Deelnemers ontvangen lesmateriaal, naslagwerk zodat de lesstof in de dagelijkse praktijk toegepast kan worden.

Afsluiting

Aan het einde van de training ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

Open inschrijving

Dit aanbod wordt gegeven op basis van open inschrijving, u kunt zich hiervoor voorlopig aanmelden via training-opleiding@rijnijssel.nl. Wanneer er voldoende deelnemers zijn om te kunnen starten wordt er een startdatum vastgelegd en kunt u zich definitief inschrijven ia ons inschrijfformulier. Bij voldoende inschrijvingen gaat het aanbod definitief van start.