Techniek

Bijscholing obductieassistenten

In 1993 is door de beroepsvereniging N.V.O.A. Vesalius de ontwikkeling gestart van de Bijscholingscursus Obductieassistenten. Dit met als doel de erkenning en professionalisering van het beroep van obductieassistent. Deze bijscholingscursus is door N.V.O.A. Vesalius overgedragen aan de Stichting Opleidingen Vesalius (SOV). Vanaf juni 2000 draagt Rijn IJssel Training & Opleiding zorg voor de uitvoering via de afdeling Laboratorium & Research van Rijn IJssel.

Medewerkers binnen de gezondheidszorg die in de praktijk bij minimaal tien obducties assistentie hebben verleend. Hiervan dient bij aanvang een verklaring te worden overlegd.

De vooropleiding dient minimaal op mbo-niveau te zijn.

Minimaal 5 en maximaal 20 deelnemers per module.

Per module 4 dagdelen inclusief toets. De totale cursus duurt 1 jaar.

De kosten per module zijn voor leden van N.V.O.A. Vesalius € 840,00 (excl. btw). Niet-leden betalen € 975,00 (excl.btw)  per module.

Rijn IJssel Training & Opleiding
training-opleiding@rijnijssel.nl

Deze cursus bestaat uit 4 modules:

  • Module 1: Hygiëne en veiligheid tijdens de obductie
  • Module 2: Obductie van borst en buikholte
  • Module 3: Weefsel- en orgaanpreparatie
  • Module 4: Obductie van schedel en ruggenmerg.

Het is mogelijk de modules apart van elkaar te volgen. Aanmelding per module is mogelijk.

De docenten, pathologen, een ziekenhuishygiënist en een analist, zijn ervaren in het werkveld.

Afsluiting

Iedere module wordt afgesloten met een theoretische toets. Bij voldoende resultaat wordt voor de betreffende module een deelcertificaat uitgereikt. Inlevering van alle 4 de deelcertificaten levert het Diploma Obductieassistent op, erkend door de S.O.V.

Open inschrijving

Dit aanbod wordt gegeven op basis van open inschrijving, u kunt zich hiervoor voorlopig aanmelden via training-opleiding@rijnijssel.nl. Wanneer er voldoende deelnemers zijn om te kunnen starten wordt er een startdatum vastgelegd en kunt u zich definitief inschrijven via ons inschrijfformulier. Bij voldoende inschrijvingen gaat het aanbod definitief van start.

Voor schooljaar 2021-2022 kun je je aanmelden tot 29 augustus 2021. De bijeenkomsten zijn op donderdagmiddag (ongeveer 1x per twee weken) en de eerste bijeenkomst is op 9 september 2021.

Brochure

In de brochure kun je alles nalezen en vind je ook meer details.

Bekijk ook eens..

Techniek

Techniek

6 opleidingen