Zakelijke dienstverlening

Receptioniste plus

Dit is een vervolg op de opleiding Receptioniste basis.

Onze opleiding receptioniste plus behandelt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van administratieve vaardigheden, basiskennis van Nederlands en het gebruik van spreadsheets (Excel). Bovendien studeer je met modern, eigentijds studiemateriaal.

Voor iedereen die de cursus Receptioniste Basis met goed gevolg heeft doorlopen en verder wil groeien.

Circa 34 uur flexibel in te vullen.

€ 960,00 (excl. btw).

Deze training vindt plaats bij onze partner GetCertified Opleidingen Arnhem aan de Janspoort 1-3.

Rijn IJssel Training & Opleiding
training-opleiding@rijnijssel.nl

Administratie

In het onderdeel administratie wordt de nadruk gelegd op de administratie in zijn algemeen, aan de hand van een gefingeerd bedrijf wordt gekeken welke soorten administraties er zoal in een bedrijf kunnen voorkomen. Daarnaast wordt tijdens het onderdeel rekenen handvatten aangereikt om snel en zonder veel problemen diverse rekenvaardigheden zich eigen te maken.

  • Basisbegrippen administratie
  • Rekenen

Basiskennis Nederlands

Tegenwoordig met tekstverwerkingprogramma’s wordt het steeds makkelijker om foutloos een brief of iets dergelijks te schrijven.
Typt u maar eens, in bijvoorbeeld Word, de tekst “Ik wordt directeur”, nu zou het programma moeten aangeven dat 'ik wordt' zonder T moet worden geschreven, maar helaas gebeurt dat niet.

U ziet dus dat enige kennis van de basisprincipes van onze mooie Nederlandse taal toch op zijn plaats is. Wij richten ons in deze cursus bewust op de meest voorkomende problemen zonder extra ballast.

  • Grammatica
  • Spelling
  • Woordsoorten en zinsdelen
  • Vervoegen van het werkwoord

Excel basis

Afsluiting

Iedere module wordt afgesloten met een examen en bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat van dit onderdeel.  Na het behalen van alle modulen, al dan niet met vrijstelling ontvangt men het erkende diploma Receptioniste Plus uitgegeven door de examencommissie van Pitman Businessopleidingen.