Inburgeren

Er zijn veel redenen om bij Rijn IJssel inburgeringstrajecten te volgen. Een van de redenen is dat wij beschikken over het Keurmerk Inburgering.

Dit is een speciaal voortraject als u een inburgeringsdiploma wilt halen, maar nog onvoldoende kunt lezen en schrijven.

U kunt bij Rijn IJssel een Inburgeringstraject of een staatsexamentraject volgen. Wij bieden diverse trajecten afgestemd op uw niveau en uw studievaardigheid....

Rijn IJssel verzorgt op deze locatie inburgeringstrajecten en lessen Nederlands voor laaggeletterden en anderstaligen.