Inburgerings-trajecten

Bent u vóór 1 januari 2022 inburgeringsplichtig geworden, dan kunt u bij Rijn IJssel nog starten met uw inburgering. Wij bieden diverse trajecten afgestemd op uw niveau en uw studievaardigheid. Dit traject moet u zelf inkopen, maar het is mogelijk om hiervoor een lening te krijgen.

Of u eerst een inburgeringsexamen moet volgen of dat u meteen kunt instromen bij staatsexamen I, dan wel staatsexamen II, is afhankelijk van uw  opleidingsniveau en studiemogelijkheden. Tijdens een gesprek en/of intake geven wij u advies over welk traject het beste bij u past.

Wij onderscheiden vier taalniveaus

 • A1 = beginnersniveau
 • A2 = niveau van het inburgeringsexamen
 • B1 = staatsexamen NT2 programma 1 (Dit taalniveau is voldoende voor instroom in een beroepsopleiding mbo-niveau 3)
 • B2 = staatsexamen NT2 programma 2 (Dit niveau, waarvoor een B1-diploma vereist is, geeft toegang tot een Nederlandstalige hbo/universiteit.

Wat leert u

U leert de Nederlandse taal tot en met het niveau A2. Ook leert u hoe we in Nederland met elkaar samenleven en hoe u het beste kunt leren. Natuurlijk wordt u goed voorbereid op het Inburgeringsexamen. Met dit examen wordt het inburgeringstraject afgesloten.

Bent u ná 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden dan moet u ook de module ’Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)’ volgen. Deze module wordt in twee varianten aangeboden.

Keurmerk en grootste aanbieder

In de regio Arnhem zijn wij de grootste aanbieder, met locaties in Arnhem, Dieren, Bemmel, Elst, Renkum en Zevenaar. Rijn IJssel beschikt over het Keurmerk Inburgeren en heeft jarenlange ervaring in het lesgeven aan inburgeraars en mensen die de Nederlandse taal willen leren.

Wij werken met goede docenten en persoonlijke begeleiding van een trajectbegeleider. Wij hebben een grote groep deskundige vrijwilligers en werken met de nieuwste lesmethodes. We gaan ervan uit dat u vanuit huis verder werkt op de computer (e-learning), maar u kunt ook gebruik maken van het Open Leer Centrum (OLC).
Aangezien wij in het bezit zijn van het Keurmerk Inburgeren, is het mogelijk dat u een lening krijgt om uw inburgeringstraject te betalen.

Rijn IJssel is een onderwijsinstelling die gespecialiseerd is in het opleiden van volwassenen en in het verzorgen van inburgerings- en staatsexamentrajecten. In onze teams werken docenten gezamenlijk aan de voortdurende ontwikkeling en vernieuwing van hun onderwijs. Zij zorgen voor een persoonlijke begeleiding van de cursisten. Uit tevredenheidsonderzoeken onder cursisten blijkt dat zij zeer tevreden zijn over hun docenten, de vrijwilligers en dat de groepslessen erg stimulerend zijn voor de leerresultaten. Onze examenresultaten zijn uitstekend.

Welk traject?

Na een uitgebreide intake krijgt u van ons een duidelijk advies over het meest geschikte programma. De duur van de cursus is afhankelijk van uw niveau en studievaardigheid. Het inburgeringstraject kan in een snel of een langzamer tempo gevolgd worden. Het snelle tempo is voor cursisten met een hoge vooropleiding in eigen land:

 • Voortraject: Als u nog niet kunt lezen en schrijven, kunt u eerst een voortraject inburgering volgen.
 • Inburgeringstraject van 180 uur of 470 uur.
 • Intensief inburgeringstraject van 330 uur, 650 uur of 800 uur.
 • Staatsexamen I en/of II van 255 uur, 330 uur, 405 uur of 480 uur

Inburgeringsexamen

Het inburgeringstraject wordt afgesloten met het Inburgeringsexamen. Dit inburgeringsexamen bestaat uit zes onderdelen:

 1. Kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM)
 2. Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)
 3. Spreekvaardigheid niveau A2
 4. Leesvaardigheid niveau A2
 5. Luistervaardigheid niveau A2
 6. Schrijfvaardigheid niveau A2

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn afhankelijk van de duur van het traject. De duur van het traject wordt mede bepaald door uw vooropleiding en leertempo. Deze prijzen gaan in per 1 januari 2019.

Inburgeringstraject * (langzame/gemiddelde leerling)

Niveau 0-A1

Niveau A1-A2

Niveau A1-A2, inclusief extra lessen

 

210 uur

210 uur

260 uur

 

€ 2.940,00

€ 3.290,00

€ 3.990,00

Intensief inburgeringstraject * (snelle leerling)
Niveau 0-A1

Niveau A1-A2

Niveau A1-A2, inclusief extra lessen


90 uur

90 uur

120 uur


€ 1.260,00

€ 1.610,00

€ 2.030,00

Module **
Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)
31 uur
€ 585,00
51 uur
€ 896,00
Examentraining 30 uur € 420,00

* Voordat u met het inburgeringstraject kunt starten, heeft u eerst een intakegesprek. Ook legt u dan een intaketoets af. Op basis van het intakegesprek en de intaketoets krijgt u een persoonlijk advies. Het resultaat van de intake, uw vooropleiding en het beginniveau bepalen in welke groep u wordt geplaatst. Deze trajecten zijn inclusief 'kennis van de Nederlandse maatschappij' (KNM) en 'oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt' (ONA).
** Dit geldt als u alleen de module ONA volgt.

Lening DUO

Met een lening van DUO kunt u het inburgeringstraject en het examen betalen. Voorwaarde is wel dat u het inburgeringstraject volgt bij een school die in het bezit is van het Keurmerk Inburgering. Als u in aanmerking komt voor een lening van DUO, regelen wij de aanvraag voor u. Meer informatie hierover kunt u krijgen tijdens het intakegesprek.

Staatsexamen I en II

Bent u inburgeringsplichtig en heeft u voldoende leermogelijkheden (dit wordt vastgesteld door middel van een intaketoets)? Dan kunt u een staatsexamentraject volgen. Na het behalen van staatsexamen I kunt u staatsexamen II volgen. Hierna is het mogelijk om in te stromen in een mbo-opleiding.

Meer informatie over een staatsexamentraject.

Meer weten?

Wilt u meer weten over ons aanbod of de wijze van aanmelden? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op: 026 3129000 of stip@rijnijssel.nl.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door dit formulier in te vullen en te versturen.

Onze locaties

Arnhem   Kortestraat 16, Arnhem
Duiven, Westervoort, Zevenaar of Rijnwaarden    Stationsplein 8, Zevenaar
Lingewaard    Van Ambestraat 1, Bemmel
Overbetuwe   Prinses Irenestraat 49, Elst
Renkum   Industrieweg 26, Renkum
Rheden/Rozendaal   Ericaplein 1, Dieren