Waarom bij Rijn IJssel

U heeft zelf grote invloed op het studietempo. De voordelen van inburgeren bij Rijn IJssel op een rij:

 1. Wij kennen een flexibele instroom én doorstroom.
 2. Wij bezitten het Keurmerk Inburgering. Dit staat garant voor kwaliteit. Dankzij het keurmerk kunt in meestal een lening krijgen van DUO.
 3. Als u in aanmerking komt voor een lening van DUO regelen wij de aanvraag voor u. Let op: u krijgt alleen een lening als u les volgt bij een school die in het bezit is van het keurmerk Inburgering.
 4. U werkt in groepen in uw eigen tempo en op uw eigen niveau. 
 5. U krijgt les van bevoegde en deskundige docenten die ruime ervaring hebben in lesgeven aan mensen van allochtone afkomst.
 6. Onze cursussen zijn laagdrempelig.
 7. Ons aanbod is flexibel qua inhoud, duur én intensiteit.
 8. Het schriftelijk scholingsaanbod is op de persoon afgestemd.
 9. Door de juiste combinatie van groepslessen, zelfstandig leren en door middel van e-learning en persoonlijke begeleiding krijgt u modern onderwijs op maat.
 10. Wij bezitten verschillende locaties, er is dus altijd een locatie bij u in de buurt. Dit betekent dat u les krijgt in uw eigen omgeving en niet lang hoeft te reizen.
 11. U leert andere mensen uit uw gemeente kennen.
 12. Rijn IJssel scoort op alle vier de onderdelen hoger dan de landelijke norm voor het slagingspercentage.

Inspectierapport Blik op Werk

Op 23 en 25 oktober waren inspecteurs op bezoek bij Educatie. De inspecteurs hebben gesproken met de teamleiders Dick Mol en Marjan van den Broek. Daarnaast hebben zij lesbezoeken afgelegd in Arnhem (alfagroep en staatsexamengroep) en in Zevenaar (inburgeringsgroep). Ook hebben ze inzage gehad in de cursistdossiers, de intake, voortgangsbegeleiding en verzuimregistratie.
Rijn IJssel is op alle 38 resultaten (het onderdeel Participatiecomponent was niet van toepassing) met een voldoende beoordeeld!

Algemene bevindingen en toelichtingen

Rijn IJssel is een regionale taalaanbieder die het als maatschappelijke opdracht ziet alle groepen een goed inburgeringsaanbod te geven, gericht op het behalen van gestelde doelen. De administratieve processen zijn goed in orde. De cursisten weten zich gekend binnen de organisatie, worden goed begeleid en zijn tevreden over de docenten. De taalaanbieder stimuleert na- en bijscholing van docenten en draagt zorg voor uitwisseling van informatie binnen het team. Belangrijke elementen van NT2-didactiek worden in het algemeen goed toegepast. Aandachtspunten voor versterking van de aanpak liggen er in het inzetten van praktijkgerichte opdrachten, functionele spreekopdrachten in de les en het gebruik van (meer) activerende werkvormen voor samenwerkend leren.

Scores

 • Op alle 38 resultaten voldoende gescoord; 1 onderdeel was niet van toepassing ( de participatiecomponent);
 • Materiaalgebruik: uitstekend gescoord bij het vakkundig gebruik (laten) maken van elektronische hulpmiddelen;
 • Intercultureel klimaat: uitstekend gescoord bij het geven van informatie of laten verwerken van gebruiken/gewoonten en normen en waarden van de Nederlandse samenleving;
 • Luisterstrategie: in een van de geobserveerde lessen werd expliciet aandacht gegeven aan luisterstrategie en daarmee geoefend. Dit is positief beoordeeld;
 • Uitspraak: uitstekend gescoord op het aandacht laten besteden aan een correcte uitspraak van losse klanken, woorden en zinnen;
 • Grammatica: uitstekend gescoord op een bij de cursisten passende manier aandacht besteden aan deze structuren en het aandacht besteden aan het gebruik van regels en hier voorbeelden van geven;
 • Cursistbegeleiding: uitstekend gescoord op intake, intaketoets, introductieprogramma, beschrijving traject en informatie over prijs en diensten;
 • Aanbod: uitstekend gescoord op het onderwijsaanbod afstemmen op de cursist. Breed aanbod voor alle doelgroepen, van Alfa tot Staatsexamen;
 • Begeleiders: uitstekend gescoord op begeleiders die daarvoor gefaciliteerd worden;
 • Voortgangsbewaking: uitstekend gescoord op het cursistvolgsysteem en de inzage die de betrokken docenten hebben in de inhoudelijke vorderingen en persoonlijke informatie.