Praktijkleren met praktijkverklaring

Praktijkleren met de praktijkverklaring

Op naar beter opgeleide vakmensen binnen jouw bedrijf of organisatie? Via praktijkleren met de praktijkverklaring leert jouw (toekomstige) werknemer op de werkvloer.

Misschien heb je medewerkers zonder diploma in dienst voor wie het lastig is om een volledige beroepsopleiding te doorlopen en af te ronden? Of ben je juist op zoek naar nieuw personeel dat je intern wilt opleiden?

Praktijkleren met de praktijkverklaring is dé oplossing om deze (nieuwe) medewerkers bij of om te scholen op de werkvloer. Met een baan die werken en leren combineert, kan jouw (toekomstige) werknemer zonder startkwalificatie (diploma) een praktijkverklaring in het mbo behalen.

Via praktijkleren met de praktijkverklaring bied je de medewerker een leerwerktraject aan. De medewerker heeft dus meestal een inkomen (uit loon of werk met behoud van uitkering) en leert vaardigheden in de praktijk. De werknemer kan via deze weg een praktijkverklaring met mbo-verklaring behalen. De werknemer hoeft dus niet naar school om te leren, maar leert op de werkvloer.

Wat leer je?

Rijn IJssel biedt een praktijkverklaringstraject aan. Op basis van de vraag van het leerbedrijf en de persoonlijke mogelijkheden van de kandidaat, gaat de (nieuwe) werknemer aan de slag met bestaande delen van een mbo-opleiding. Dat gebeurt op de werkvloer. Tussen de werkgever en Rijn IJssel worden afspraken gemaakt over het traject.

De werkgever begeleidt de medewerker intensief. De werknemer leert nieuwe vakvaardigheden. De werknemer leert tijdens het werken. Het is niet nodig om naar school te gaan en er is geen examen.

Aan het einde van het traject en na positieve beoordeling door de werkgever, ontvangt de deelnemende medewerker een praktijkverklaring met mbo-verklaring. Dat is een bewijs voor de geleerde vaardigheden.

De praktijkverklaring is een mooie opstap naar (ander) werk of verder doorleren in het mbo.

Goed om te weten: subsidie

Wil je een leerwerkplek aanbieden aan een werkzoekende of aan een werknemer die werkloos dreigt te worden? Dan heb je mogelijk recht op subsidie voor praktijkleren. De subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg is een tegemoetkoming voor de kosten voor begeleiding van de kandidaat.

Let op: alleen kortlopende bij- en omscholing (40 weken) van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden, komt in aanmerking voor deze subsidie.

Voor wie is deze cursus?

Ben je als werkgever op zoek naar medewerkers die je intern wil opleiden? Of heb je medewerkers in dienst die je graag beter zou opleiden, maar voor wie het behalen van een diploma minder vanzelfsprekend is?

Dit traject is bedoeld voor de (nieuwe) medewerker en helpt om tijdens het uitoefenen van het vak beroepsvaardigheden te leren en bij te schaven. Zodat daar zowel de werkgever als de werknemer de vruchten van plukt.

Praktijkleren met de praktijkverklaring zorgt voor beter opgeleide vakmensen in jouw bedrijf of organisatie. Daarmee is jouw medewerker beter toegerust voor duurzame inzet op de arbeidsmarkt. Win-win voor de werkgever en de werknemer. De medewerker leert de juiste vakkennis en vaardigheden, ook gericht op toekomstige ontwikkelingen in het beroep. Zo kunnen jullie samen groeien. Het zorgt voor meer plezier in het werk.

Ook geeft praktijkleren met de praktijkverklaring je als werkgever de kans om met werkzoekenden in contact te komen die graag willen werken en leren binnen jouw bedrijf. Een uitkomst voor branches waarin het moeilijk is om aan personeel te komen.

Locaties

Arnhem en Nijmegen

Kosten

De kosten zijn 905,00 per praktijkverklaringstraject.

Voor meer informatie neem dan contact op met onze adviseur.