Staatsexamen

Bent u inburgeringsplichtig? Dan kunt u bij ons terecht voor het volgen van een inburgeringstraject of een staatsexamentraject. Wij bieden diverse trajecten aan die afgestemd zijn op uw niveau en uw studievaardigheid. Dit traject moet u zelf inkopen, maar het is mogelijk om hiervoor een lening te krijgen.
Of u eerst een inburgeringsexamen dient te volgen of dat u meteen kunt instromen bij staatsexamen I, dan wel staatsexamen II, is afhankelijk van uw  opleidingsniveau en studiemogelijkheden. Tijdens een gesprek en/of intake geven wij u advies over welk traject het beste bij u past.

Bent u statushouder en wilt u leren hoe u de arbeidsmarkt kunt onderzoeken, volg dan de korte training ‘Voorbereiding op het mbo/hbo & de arbeidsmarkt'.

We onderscheiden twee taalniveaus

  • B1 = staatsexamen NT2 programma 1 (Dit taalniveau is voldoende voor instroom in een beroepsopleiding mbo-niveau 3)
  • B2 = staatsexamen NT2 programma 2 (Dit niveau, waarvoor een B1-diploma vereist is, geeft toegang tot een Nederlandstalige hbo/universiteit.

In de lessen wordt aandacht besteed aan de verschillende deelvaardigheden: lezen, schrijven, spreken en luisteren. In de staatsexamengroepen wordt ook aandacht besteed aan de examenvoorbereiding. De docenten geven aan wanneer een deelnemer voldoende niveau heeft voor het afleggen van het examen. Ook leert u hoe we in Nederland met elkaar samenleven en hoe u het beste kunt leren. Natuurlijk wordt u goed voorbereid op het Staatsexamen. Met dit examen wordt het Inburgeringstraject afgesloten.

Bent u ná 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden dan moet u de module ’Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt' (ONA) en de module 'Kennis van de Nederlandse Maatschappij' (KNM) volgen.

Rijn IJssel is een onderwijsinstelling die gespecialiseerd is in het opleiden van volwassenen en in het verzorgen van inburgerings- en Staatsexamentrajecten. In onze teams werken docenten gezamenlijk aan de voortdurende ontwikkeling en vernieuwing van hun onderwijs. Zij zorgen voor een persoonlijke begeleiding van de cursisten. Uit tevredenheidsonderzoeken onder cursisten blijkt dat zij zeer tevreden zijn over hun docenten, de vrijwilligers en dat de groepslessen erg stimulerend zijn voor de leerresultaten. Onze examenresultaten zijn uitstekend.

Keurmerk en grootste aanbieder

In de regio Arnhem zijn wij de grootste aanbieder, met locaties in Arnhem, Dieren, Bemmel, Elst, Renkum en Zevenaar. Rijn IJssel beschikt over het Keurmerk Inburgeren en heeft jarenlange ervaring in het lesgeven aan inburgeraars en mensen die de Nederlandse taal willen leren.
Wij werken met goede docenten en persoonlijke begeleiding van een trajectbegeleider. Wij hebben een grote groep deskundige vrijwilligers en werken met de nieuwste lesmethodes. We gaan ervan uit dat u vanuit huis verder werkt op de computer (e-learning), maar u kunt ook gebruik maken van het Open Leer Centrum (OLC).
Aangezien wij in het bezit zijn van het Keurmerk Inburgeren, is het mogelijk dat u een lening krijgt om uw Inburgeringstraject te betalen.

Wat zijn de kosten

De kosten van het traject zijn afhankelijk van de duur van het traject. De duur van het traject wordt mede bepaald door uw vooropleiding en leertempo. Deze trajecten zijn inclusief KNM en ONA. Onderstaande prijzen gelden vanaf 1 januari 2019.

Staatsexamen I en/of II

Standaard
niveau 0 --> B1

375 uur

€ 5.250,00
Instromend op hoger niveau
niveau A1 --> B1

300 uur

€ 4.200.00
Examentraining richting Staatsexamen II
niveau 0 --> B2
niveau A2 --> B1
niveau B1 --> B2

450 uur
225 uur
225 uur

€ 6.300,00
€ 3.150,00
€ 3.150,00
Extra taalniveauverhoging 75 uur € 1.050,00
Extra uren voor het onderdeel ONA met examen of 64-uursverklaring (optioneel bij intake) 31 uur € 585,00

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Voordat u met een cursus begint, krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. We toetsen dan welke wensen en mogelijkheden u hebt en hoe goed u Nederlands spreekt. Het resultaat van de intake, uw vooropleiding en het beginniveau bepalen in welke groep u wordt geplaatst. Tijdens het gesprek krijgt u advies over welke traject het beste bij u past. U kunt op meerdere momenten starten met een traject.

Meer weten?

Wilt u meer weten over ons aanbod, over de wijze van aanmelden? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op: 026 3129000 of stip@rijnijssel.nl

Aanmelden

Om je aan te melden download je het formulier, vult dit in en verstuurt het.

Leslocaties

in Arnhem   Kortestraat 16, Arnhem
in Duiven, Westervoort, Zevenaar of Rijnwaarden    Stationsplein 8, Zevenaar
in Lingewaard    Van Ambestraat 1, Bemmel
in Overbetuwe   Prinses Irenestraat 49, Elst
in Renkum   Industrieweg 26, Renkum
in Rheden/Rozendaal   Ericaplein 1, Dieren