Techniek & ICT

APK2 Lichte voertuigen

APK2 Lichte voertuigen

Wil je APK-keurmeester voor personenautos worden? Deze cursus is de perfecte voorbereiding op het examen APK 2 Lichte Voertuigen.

Wil je je kennis en vaardigheden op het gebied van APK Lichte Voertuigen vergroten? En wil je het diploma APK Keurmeester Lichte Voertuigen behalen? Met de cursus APK 2 Lichte Voertuigen word je opgeleid tot APK-keurmeester. Als APK-keurmeester ben je bevoegd om keuringen op autos uit te voeren. APK-keuringen in Nederland mogen alleen worden uitgevoerd door een bevoegd APK-keurmeester met een geldig Nederlands APK-diploma.
In de cursus leer je alles over het nauwgezet toepassen van procedures en wettelijke voorschriften. Na succesvolle afronding van de cursus, mag je deelnemen aan het examen APK Keurmeester Lichte Voertuigen (APK 2).

Wat leer je?

In de cursus APK 2 Lichte Voertuigen leer je alles over APK-regelgeving, keuringsaspecten, administratieve procedures, erkenningsregelingen en sanctiesystemen. De leerstof komt voorbij in vier dagdelen:

Dag 1
We behandelen procedures en wettelijke voorschriften. Je krijgt kennis van de online omgeving, kennis van het puntensysteem, kennis van de procedure 'afmelden' en kennis van eisen voor de werkplek. Ook komen de praktijk en theorie van wielophanging en banden aan bod.

Dag 2
Je leert alles over het remsysteem: van remberekeningen tot procedures. Over de remmen, rollenbank, platenbank en berekeningen hieraan. En over de keuringseisen van het remsysteem (theorie). Ook leer je de praktijk en theorie over de stuurinrichting.

Dag 3
We behandelen alles omtrent roestschade. Wat komt voorbij? Kennis over roestgradaties, over de beoordeling van roestgradaties en het kunnen berekenen van de remvertraging door roestgradaties. Ook leer je over de carrosserie: kennis van de wielbasis, afmetingen en kentekenplaten.

Dag 4
Je leert over motor en milieu. Je krijgt kennis over uitlaatgassen, de deeltjesteller en EOBD (On-Board Diagnostics) en kennis over de beslisboom EOBD. Ook komen de praktijk en theorie van verlichting aan bod, evenals theorie over de nieuwe koplampregels.

Het doel van de cursus is het behalen van het APK-diploma lichte voertuigen. Na een positieve uitslag van het examen bij IBKI, ontvang je een diploma. Je meldt je zelf aan voor het examen.

Toelatingseisen

Je kunt alleen deelnemen aan het IBKI-examen APK-keurmeester als je:

  • een mbo-diploma op niveau 3 of hoger hebt voor autotechnicus of een aantoonbaar gelijkwaardig diploma;
  • een verklaring omtrent gedrag (VOG) kunt overleggen met specifieke functieaspecten, niet ouder dan 6 maanden.

Voor exacte vooropleidingseisen verwijzen wij je naar www.ibki.nl. IBKI ontwikkelt theorie- en praktijkexamens voor de mobiliteitsbranche en voert deze uit.

Voor wie is deze cursus?

Ben je gediplomeerd eerste autotechnicus of technisch specialist? Dan sluit deze cursus precies aan op jouw kennis. Als je de ambitie hebt om gecertificeerd APK-keurmeester te worden, dan geeft de cursus jou alle kennis die je nodig hebt om het officieel erkende APK-diploma glansrijk te kunnen behalen.

Meer informatie?