Techniek & ICT

NEN 9140 VP training (gevorderden)

NEN 9140 VP training (gevorderden)

Veilig onderhoud en reparaties uitvoeren aan elektrische voertuigen? Dat vraagt om nieuwe vaardigheden die je kunt leren tijdens de NEN 9140 VP training (gevorderden). Zo word jij Vakbekwaam Persoon NEN 9140 VP.

Wil je veilig onderhoud, reparaties en diagnose uitvoeren aan het HV-systeem (Hoog Voltage systeem), dan moet je zijn aangewezen als Vakbekwaam Persoon NEN 9140 VP. Je bent dan verantwoordelijk voor het controleren van het spanningsvrij zijn van het HV-systeem. Het maakt het mogelijk dat je veilig reparaties kunt verrichten aan onderdelen van dit HV-systeem, met uitzondering van de HV-batterij.

NEN 9140 is een werkvoorschrift dat aangeeft hoe je veilig werkt aan hybride en elektrisch aangedreven voertuigen. In de NEN 9140 VP training voor gevorderden breid je je vakkennis over onderhoud en reparaties aan e-voertuigen uit. Je leert precies hoe je kunt omgaan met de risicos die horen bij elektrisch aangedreven voertuigen en de technologieën die daarbij horen. Denk aan gevaarlijke elektrische spanningen oplopend tot vele honderden volts.

Wat leer je?

Elektrische voertuigen vragen om nieuwe vaardigheden en werkzaamheden. Denk aan onderhoud, reparatie, diagnose, werkzaamheden en metingen aan het HV hoog-voltagesysteem. Hoe je veilig deze werkzaamheden aan een hybride en/of elektrisch aangedreven auto verricht, leer je tijdens deze training.

Tijdens de training leer je de HV-componenten van e-voertuigen herkennen. En je weet wat je wel of niet mag doen aan dit type voertuigen. Je leert om vast te stellen dat het HV-systeem spanningsloos is en dat er zonder risico aan gewerkt kan worden.

De werking van het HV-systeem wordt behandeld. Er wordt geleerd wat nodig is om veilig metingen te doen en om eenvoudige diagnoses te kunnen stellen.

Onderwerpen die we behandelen tijdens de training:

  • het HV-systeem onderbreken volgens het voorschrift van de fabrikant
  • het HV-systeem controleren op spanningsloosheid
  • de veiligheid van je eigen werkplek vaststellen
  • de veiligheid van een e-voertuig vaststellen, in relatie met het werk dat aan, met of nabij het e-voertuig moet worden uitgevoerd
  • onderhoud, reparaties en eenvoudige diagnose aan e-componenten en systemen uitvoeren
  • het laadprotocol bij extern laden van e-voertuigen kennen.

Je leert als technicus op een veilige manier onderhoud en reparaties aan e-voertuigen te doen. Bij een positief eindresultaat van de theorie- en praktijktoets aan het einde van de training, krijg je een certificaat VP.

Voor wie is deze cursus?

Toelatingseis is dat je de training NEN 9140 VOP (basis) hebt gevolgd en dit ook kunt aantonen. Basiskennis van het veiligstellen van e-voertuigen en enige ervaring daarmee is verplicht om goed en veilig te kunnen deelnemen aan de training NEN 9140 VP (gevorderden).

Duur

De training bestaat uit een praktijk- en theoriedeel en omvat één bijeenkomst van zes uur. De zelfstudie is ongeveer vijf uur. De startdatum voor de training is op aanvraag.

Locatie en data

Tech Plaza, Rijn IJssel, Tivolilaan 40, 6824 BW Arnhem.

De startdaum is op aanvraag.

Groepsgrootte

Minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers.

Kosten

De kosten voor deze NEN 9140 VP training (gevorderden) van 355,- per deelnemer zijn inclusief een maaltijd tijdens de training.

Meer informatie?