Aanmelding

Het is van belang dat je je tijdig aanmeldt. Alleen bij aanmelding vóór de zomervakantie kunnen we plaatsing en vrije vakkenkeuze garanderen.

Vanaf dit schooljaar kun je je niet meer rechtstreeks bij ons aanmelden, maar is het verwerken van aanmeldingen voor vavo centraal geregeld. Dit geldt voor zowel vmbo-tl als voor havo en vwo. Je gebruikt hiervoor de onderstaande links. Als je je wilt aanmelden voor de voorexamenklas, kies je voor de link onder vmbo-tl.

Om je aan te melden heb je een DigiD nodig.
Als je nog geen DigiD hebt, kun je die aanvragen op https://www.digid.nl. Je hebt daar je BSN (burgerservicenummer) voor nodig.

Vervolgens:

  • Ontvang je een bevestigingsmail. Daarin staat een link naar het uitbestedingsformulier op de website.
  • De administratie neemt contact met je op om een afspraak voor een intakegesprek te maken.
  • Je ontvangt een bevestigingsmail van de afspraak.
  • In het gesprek komen alle wensen en mogelijkheden aan de orde en daarna volgt inschrijving of afwijzing.

Extra bij vmbo

Voor vmbo is er nog een extra punt. Als je je huidige vmbo-school in de regio Arnhem verlaat, krijg je een doorstroomdossier mee. Dat moet je meenemen naar de intake.

Aanmelden

Aanmelding voor studiejaar 2022-2023 is gesloten.