Aanmelding

Het is van belang dat je je tijdig aanmeldt. Alleen bij aanmelding vóór de zomervakantie kunnen we plaatsing en vrije vakkenkeuze garanderen. 

Vervolgens:

  • vul je het inschrijfformulier in (zit bij het pakket);
  • lever je kopieën van rapporten/cijferlijsten van de afgelopen twee jaar in;
  • lever je ook het door je vorige school ingevulde inlichtingenformulier in (ook te downloaden via internet);
  • als je nog geen 18 jaar bent, sluit je ook de uitbestedingsovereenkomst bij (in geval je rechtstreeks van een school voor vo komt, dien je hierover te beschikken). Inlichtingen bij de administratie van Rijn IJssel vavo of op je vorige school.

Als alle formulieren door de toelatingscommissie zijn ontvangen, wordt er pas beslist over de toelating. Indien je toelaatbaar bent, word je opgeroepen voor een intakegesprek. In andere gevallen ontvang je een bericht. De intake start medio juni.

  • De afspraak wordt per mail schriftelijk bevestigd.
  • In de begeleidende brief wordt vermeld welke documenten je verder bij het intakegesprek nog moet meenemen: (originele) rapporten, diploma’s, ID bewijs etc.

Extra bij vmbo

Voor vmbo is er nog een extra punt. Als je je huidige vmbo-school in de regio Arnhem verlaat, krijg je een doorstroomdossier mee. Dat moet je meenemen naar de intake.

Let op

Er is een verschil tussen de aanmelding en de inschrijving via de intake. De aanmeldprocedure is voor heel Rijn IJssel gelijk, maar als Rijn IJssel vavo hebben we daarnaast aanvullende bepalingen. We hebben ook meer informatie nodig. Na de aanmelding ontvang je  een inschrijfpakket. Er volgt altijd een intakegesprek alvorens iemand  wordt ingeschreven.

Aanmelden