Alvast studeren

Voor vmbo-tl/gl-cursisten die gezakt zijn op één, maximaal twee onderdelen, en verder een prima cijferlijst hebben, is er wellicht een afspraak te maken met een mbo-opleiding binnen Rijn IJssel. In sommige gevallen kan je starten met de opleiding en ondertussen enkele uren per week het ontbrekende vmbo-tl-certificaat halen. Dit kan voor maximaal één vak.

De inschrijving gebeurt eerst op een mbo-opleiding. Of deze regeling mogelijk is, is ook afhankelijk van het soort mbo-opleiding en de capaciteiten van de deelnemer. Per vak worden twee x twee lesuren per week gegeven. Dat levert een flinke studielast op en vraagt een zelfstandige studiehouding. Indien mogelijk plannen we die lessen vanaf 16:15 uur.

Toelating vindt plaats op basis van een intakegesprek bij het mbo. Let wel: dit traject is geen recht, maar een uitzondering! Je blijft overigens ook ingeschreven staan bij je vmbo-school. Deze moet je uitbesteden.

Keuzedeel mbo

Als je maar een paar vakken vmbo volgt en daarna naar het mbo wilt gaan, adviseren we je ook een havo-vak te volgen. Dit havo-vak kan mogelijk later, binnen het mbo, ingezet worden als keuzedeel. Als je dit vak met een voldoende (school)examen afsluit, kan het tellen als keuzedeel, dan wel vrijstelling geven voor een keuzedeel. Over deze regeling worden nog afspraken gemaakt. Niet ieder vak kan voor iedere opleiding meetellen, maar het is de moeite waard hierin te investeren.