Begeleiding

Vanuit Rijn IJssel vavo zijn we gewend onderwijs te bieden in een volwassen studieklimaat waarbij de structuur van het studiejaar duidelijk en overzichtelijk is. Dit wordt door de studenten als zeer prettig ervaren, omdat alle studenten weten waar ze aan toe zijn. Iedere student heeft ook een mentor, maar het mentoraat van de vavo is niet te vergelijken met dat van het reguliere onderwijs. We gaan namelijk uit van zelfstandigheid van de student die heel goed weet waar hij mee bezig is. Alles is gericht op het school- en eindexamen. Bij de intake wordt met nadruk gekeken naar capaciteiten, motivatie en studiehouding om op deze manier een succesvol afsluiten van de studie te garanderen.

Nu kan het soms wel eens zijn (denk aan faalangst, dyslexie, moeite met plannen) dat de zaken niet zo gaan als een student zou willen. Via Studentzaken is het mogelijk extra ondersteuning te krijgen bij bijvoorbeeld plannen en (op aanvraag) ondersteuning bij faalangst, dyslexie of andere zaken. Bij Studentzaken werken een orthopedagoog en een psycholoog.
Mocht nu ondanks de zorgvuldige intake blijken dat het vavotraject toch niet het juiste is, dan zoek je met jouw mentor, decaan of afdelingsleider een alternatief traject.