Doorstroom

Een vmbo-tl geeft toegang tot de havo (onder voorwaarden) en tot de opleidingen op niveau 3 en 4 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), in elk geval voor de overeenkomstige sector. Toelating tot opleidingen van andere sectoren van het mbo hangt af van het gekozen vakkenpakket. Het is verstandig hiermee rekening te houden bij de keuze van het vakkenpakket. Wiskunde in je vakkenpakket geeft toegang tot elke sector van het middelbaar beroepsonderwijs.