Intake

Je wordt persoonlijk via een intakegesprek ingeschreven. Daar trekken we drie kwartier voor uit. Je krijgt informatie over het volwassenenonderwijs en de manier van studeren in het vavo.

Dan komen aan de orde 

 • Je motivatie, in het bijzonder jouw redenen om in het volwassenenonderwijs verder te gaan;
 • Je onderwijsgeschiedenis aan de hand van het door jou ingevulde inlichtingenformulier;
 • Je studiewensen, het te kiezen profiel en het vak in het vrije deel.

Je kunt pas ingeschreven worden als de administratieve afhandeling is afgerond. Het is dan ook van belang de gevraagde documenten (onder andere kopie identiteitsbewijs) mee te nemen. Ook wordt na de intake de onderwijsovereenkomst thuis gestuurd en dient deze ondertekend retour gestuurd te worden. Als je minderjarig bent, is het gewenst dient een ouder ook te ondertekenen.

De intaker stelt voorlopig vast wat de studielast per vak zal zijn. Als je met een vak begint, wordt de studielasttabel van het ministerie van onderwijs (te vinden op het internet) aangehouden. Voor alle vakken wordt de studielast vastgesteld. De totale studielast mag niet hoger zijn dan circa 1600 uur per jaar.
Als je niet (volledig) aan de toelatingseisen voldoet (of er ontbreken bewijsstukken), maakt de intaker een nieuwe afspraak. De toelatingscommissie beoordeelt het verzoek tot inschrijving.

Vervolgens wordt de balans opgemaakt 

 • Wat is de totale studielast: kan de studie in een of in twee jaar worden afgerond?
 • Als je voltijdcursist bent, betaal je € 1216,00 lesgeld aan DUO te Groningen (dit geldt niet voor de uitbestede cursisten, zij worden door DUO altijd als voltijder beschouwd). Je bent voltijdcursist als je 24 lesuren per week volgt.
 • Als je deeltijdcursist bent, betaal je € 32,50 per les op jaarbasis (onder voorbehoud). Dat houdt in: € 130,00 per vak (4 lessen per week) per jaar.
 • De bijkomende kosten: je betaalt een bijdrage voor materiaalkosten. Bij sommige vakken wordt de methode via school verstrekt. Voor sommige talen worden leesboeken (literatuur) via school verstrekt. Ook betaal je voor klassikaal gebruik van atlassen en BINAS-boeken.
 • Je krijgt informatie over het bestellen van boeken. Voor uitbesteders zijn de schoolboeken gratis. Anderen kunnen de boeken huren of kopen, bijvoorbeeld bij Van Dijk. Voor de schoolkosten ontvang je in oktober een factuur.
 • Ten slotte teken je ook nog de onderwijsovereenkomst (als je jonger dan 18 bent, moeten jouw ouders/verzorgers tekenen).

Op het individuele studieplan staat aangegeven 

 • Welke vakken je gaat volgen.
 • Wat de geraamde studielast is.
 • Welke volledige vrijstellingen worden gegeven (SE/CE).
 • Of je diploma kandidaat bent.

Verzoek aangepaste examinering

Als je denkt aanspraak te kunnen maken op aangepaste examinering (verlenging, verklanking of een andere voorziening) kun je daarvoor hier een formulier downloaden.