Kosten

Voor schooljaar 2022-2023 vind je hier alle kosten en voorwaarden op een rijtje.

Wil je een voltijdopleiding volgen én ben je ouder dan 18 jaar én kun je niet ingeschreven blijven bij een vo-school, dan moet je lesgeld betalen. Je bent voltijdcursist als je 24 lesuren per week volgt. In 2022 is dit bedrag € 1239,00 per jaar. Naast deze onderwijsbijdrage betaal je aan Rijn IJssel vavo materiaalkosten en schoolfondsbijdrage. De schoolboeken moet je zelf aanschaffen of zijn soms onderdeel van de materiaalkosten.

Ga je deeltijdonderwijs volgen en kun je niet ingeschreven blijven bij je vo-school, dan betaal je (onder voorbehoud) € 32,50 per wekelijkse lestijd van 45 minuten per cursusjaar aan cursusgeld. Dat betekent per vak € 130,00 per jaar. Het totaalbedrag wordt bepaald door het aantal vakken en lestijd per week. Naast de onderwijsbijdrage of het cursusgeld betaal je per vak een toeslag voor materiaal (readers, leesboeken etc.).

Let op

Als je bijvoorbeeld door verzuim niet aan de bekostigingsvoorwaarden van het VO of het Rijk voldoet, hebben we het recht de kosten, dus € 240,00 per wekelijks lesuur per jaar, per 1 januari alsnog bij je in rekening te brengen.

Twee vormen van financiering

Als je je wilt inschrijven bij Rijn IJssel vavo, is het van belang te weten dat het vavo twee vormen van financiering kent. Het volgen van onderwijs kost geld. Het vavo wordt anders bekostigd dan veel andere scholen:

  1. Uitbesteding
    Veruit de meeste leerlingen worden bij ons ingeschreven via hun huidige school voor voortgezet onderwijs. Zij blijven daar ingeschreven staan, en worden door die school voor vo uitbesteed aan ons. De vo-school draagt dan ook de bekostiging over. Dit is voor jou ook de voordeligste regeling: je valt onder het regime van het vo (geen lesgeld, gratis schoolboeken etc.).
    Maar… uitbesteding is geen recht; je huidige school voor vo bepaalt of zij inschatten dat je bij het vavo een grotere kans hebt om een diploma te behalen. In het algemeen is uitbesteding mogelijk als je gezakt bent en in maximaal 3 vakken opnieuw examen moet doen. Als je meer vakken over moet doen, kan dat meestal beter op je huidige vo-school. 16- en 17-jarige leerlingen kunnen alleen via uitbesteding inschrijven. Klik hier om de uitbestedingsovereenkomst te downloaden.
  2. Rijksbekostiging
    Als je 18 jaar of ouder bent, kun je in aanmerking komen voor een normale, gesubsidieerde plaats (rijksbekostiging). De bekostiging is gelijk aan die van andere vormen van (mbo-)onderwijs voor 18-jarigen. De overheid subsidieert het traject, maar je betaalt zelf lesgeld (bij voltijdonderwijs) of cursusgeld (bij deeltijdonderwijs). Je krijgt geen gratis schoolboeken, zoals in het voortgezet onderwijs. Je kunt wel in aanmerking komen voor de tegemoetkoming scholieren.