Toelatingsvoorwaarden

Je kunt studeren voor een volledig diploma of voor één of meer vakken. Een vak wordt afgerond in één jaar, maar om meer of alle vakken in een jaar af te ronden moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Toelatingsvoorwaarden tot het eenjarig programma (examen in mei)

  • Je hebt havo-examen gedaan en je bent gezakt;
  • Je hebt een overgangsbewijs naar de vijfde klas havo;
  • Je kunt aantonen dat je al voldoende studielasturen hebt afgerond. De resterende studielast mag maximaal 1600 uur zijn;
  • Andere gevallen ter beoordeling van de toelatingscommissie.

Toelatingsvoorwaarden tot het tweejarig programma

  • Je hebt een vmbo-theoretische leerweg-diploma met goede resultaten (als wiskunde B gekozen wordt, moet voor wiskunde op vmbo minimaal een 8 gehaald zijn en/of moet er een toelatingstest gemaakt worden);
  • Of je hebt een overgangsbewijs naar de vierde klas havo of vwo;
  • Of je hebt al wel in de vierde klas havo gezeten, maar hebt het jaar niet afgemaakt (als wiskunde B gekozen wordt, moet voor wiskunde op vmbo minimaal een 8 gehaald zijn en/of moet er een toelatingstest gemaakt worden);
  • Of andere gevallen ter beoordeling van de toelatingscommissie.

Toelatingsvoorwaarden per vak

Het is ook mogelijk om voor één of enkele vakken te studeren, bijvoorbeeld als je al een havodiploma hebt en nu alsnog wiskunde B of Frans wilt volgen. In het algemeen is de toelatingseis:

  • Je hebt voldoende voorkennis voor het vak, dat wil zeggen minimaal een voldoende op havo-3 of vmbo-tl niveau.