Toelatingsvoorwaarden

De toelating tot vmbo-tl is mogelijk onder de onderstaande voorwaarden.

Leeftijd
Deelnemers die op 1 oktober van het desbetreffende schooljaar 16 of 17 jaar zijn, kunnen alleen worden toegelaten met de uitdrukkelijke instemming van de afleverende of laatst bezochte vo-school. De cursist blijft of wordt ingeschreven bij deze vo-school en wordt met bekostiging overgedragen aan het vavo. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen de vo-scholen en Rijn IJssel vavo (uitbesteding of Rutte-regeling).
Deze regeling geldt voor alle cursisten van 16 en 17 jaar en voor 18-jarigen die in deeltijd verdergaan, mits zij onafgebroken bij het vo ingeschreven zijn. Je vo-school moet hiervoor een uitbestedingsovereenkomst invullen. Je blijft dan voor de betaling van les- en cursusgeld onder de regeling voor het vo vallen. Dat geldt ook voor de zogenaamde ’gratis boeken’-regeling. Rijn IJssel betaalt de huur voor de boeken.

Cursisten die op 1 oktober van het desbetreffende schooljaar ouder zijn dan 18 jaar en niet meer zijn  ingeschreven bij een vo-school, worden ingeschreven op de reguliere rijksfinanciering. Je moet dan lesgeld betalen, en krijgt de schoolboeken niet gratis.

Vooropleiding
Voor een volledig pakket of een deeltijdpakket in de eenjarige opleiding worden deelnemers toegelaten die aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

  • wel vmbo-tl/gl klas 4 hebben gevolgd, maar gezakt zijn voor een aantal vakken of niet toegelaten zijn tot het examen;
  • een overgangsbewijs hebben van vmbo-tl 3 naar vmbo-tl 4;
  • zijn blijven zitten (vaak 2x) in vmbo-tl en daardoor niet meer goed passen binnen het voortgezet onderwijs;
  • in havo 4 zijn blijven zitten en volgens de afleverende school toelaatbaar zijn tot de vmbo-tl-examenklas;
  • in het bezit zijn van een vmbo-kb diploma met goede cijfers (minimaal een 7 gemiddeld);
  • allochtoon zijn met een NT2-niveau 3 (ofwel B1, staatsexamenprogramma 1 ofwel 2F) en voldoende capaciteiten hebben om de lessen te volgen.

Volwassenenonderwijs
Ook het vmbo is volwassenenonderwijs. Dat betekent dat we eisen stellen aan je houding en gedrag. Daarbij is de informatie die we van de vorige school krijgen van belang. We verwachten dat je in de klas een zelfstandige leerhouding hebt. Vanzelfsprekend gedraag je je volwassen. Als er twijfels zijn over dit aspect, moet je bij de intake een contract tekenen. Als je je niet aan de voorwaarden van dit contract houdt, schrijven we je uit op vakken of zelfs uit de opleiding.