Visie

Vavo staat voor 'Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs'.
De vavo-opleidingen bieden aan (jong)volwassenen de mogelijkheid om een vmbo-tl-, havo- of vwo-diploma of certificaten te behalen. Wij zijn een relatief kleine school met mogelijkheden voor intensief contact met de student.

Wij bieden compacte, op het examen gerichte trajecten voor studenten met verschillende achtergronden. Zowel laatbloeiers als studenten met problemen van uiteenlopende aard zijn welkom. We kunnen uiteraard niet alle problemen oplossen, maar ondersteunen wel bij het zelf oplossen van deze problemen. Daartoe hebben we een begeleidingsstructuur waarin de mentoren en de afdelingsleiders een cruciale rol spelen.
 
Concreet richten we ons op de volgende doelgroepen

  • Leerlingen die gezakt zijn voor het eindexamen vmbo-tl, havo of vwo. Zij hoeven alleen die vakken te doen waarvan het cijfer opgehoogd moet worden om het diploma te kunnen behalen.
  • Zittenblijvers: leerlingen die (voor de tweede keer) zijn blijven zitten in havo 4 of vwo 5.
  • Leerlingen die al een vo-diploma hebben behaald en willen opstromen (een hoger diploma willen behalen) en leerlingen die een ‘breder’ diploma willen behalen (ander profiel, hogere cijfers).
  • Leerlingen voor wie om welke reden dan ook het vavo een betere optie biedt dan de school voor voortgezet onderwijs: van zwangerschap tot gepest worden, van een chronische ziekte tot topsporter.
  • Leerlingen met een beperking die in staat zijn klassikaal onderwijs te volgen en deel te nemen aan examens.
  • Tweede kans onderwijs: mensen die vroeger enkele jaren mavo, havo of vwo hebben gevolgd en spijt hebben dat ze hun school niet hebben afgemaakt.

Aanpak
Onze opleidingen kenmerken zich door een gestructureerde, volwassen, aanpak. Van de studenten verwachten we een gemotiveerde werkhouding en een vaste wil om te slagen. Onze aanpak is gericht op het behalen van een startkwalificatie havo of vwo, of een diploma vmbo-tl.

We doen dat vanuit een aantal kernwaarden:

  • Betrokkenheid: onze docenten dragen zorg voor goed onderwijs en werken daar hard voor. Van onze studenten verwachten we ook dat ze een grote inzet vertonen, zowel op school als thuis.
  • Betrouwbaarheid: we doen wat we beloven. Dat leggen we ook duidelijk vast in PTA, studiewijzers, leerplannen. We verwachten ook van de studenten dat ze zich aan afspraken houden.
  • Inspiratie: de kwaliteit van ons onderwijs vloeit voort uit de kwaliteit van onze docenten. We investeren in scholing van docenten. Van onze docenten verwachten we dat ze de studenten weten te motiveren door een inspirerende houding. Van onze studenten verwachten we een actieve opstelling in de les waardoor er een goede werksfeer ontstaat en een veilig werkklimaat voor iedereen.
  • Leven-lang-ontwikkelen: we verloochenen onze afkomst niet. Vavo blijft volwassenenonderwijs, waarin ook de 23+ zich thuis voelt en (alsnog) een startkwalificatie kan behalen.