Voor wie

  • jongvolwassenen die door omstandigheden hun vmbo-tl diploma niet in het gewone voortgezet onderwijs gehaald hebben;
  • jongeren die tot inzicht zijn gekomen dat ze meer kunnen dan ze in eerdere jaren hebben laten zien;
  • jongeren die op een reguliere VO-school niet meer terechtkunnen;
  • jongeren met een vmbo-kb diploma (met ruime voldoendes) die een vmbo-tl diploma willen behalen.