Voorexamenklas

Het vavo biedt leerlingen met een onvoldoende taalniveau de mogelijkheid om in te stromen in een voorexamenklas. Dat kunnen bijvoorbeeld leerlingen van een ISK (Internationale Schakel Klas) zijn. Dit is een klas op vmbo-havo-niveau. De vakken Nederlands (met extra NT2), Engels en wiskunde worden in een aparte groep aangeboden, de andere vakken in een vmbo- of havo-groep.

Lees meer over de hele voorexamenklas.