Voorexamenklas

Het Rijn IJssel vavo biedt een eenjarig voorexamentraject aan. Tijdens dit jaar krijgen anderstalige leerlingen taal- en studievaardigheden aangeboden die aansluiten bij en voorbereiden op het aanbod van het vavo-onderwijs. Daarnaast volg je twee of drie reguliere examenvakken op de vavo.

Voor wie

Dit traject is bedoeld voor anderstalige leerlingen die een vmbo-tl-diploma willen gaan halen. Hierna kun je doorstromen naar mbo niveau. Wanneer je het vmbo-tl met goede cijfers hebt afgerond, kun je doorstromen naar havo. Er wordt intensief gewerkt aan verhoging van taalniveau NT2, Nederlands en Engels. Ook is er veel aandacht voor studievaardigheden en LOB. Voor dit traject moet je zeer gemotiveerd zijn, veel tijd hebben om te studeren, een actieve werk-leerhouding hebben, leren leuk vinden en ‘student’ willen zijn.

We denken aan:

 • ISK-leerlingen die Nederlands als tweede taal (NT2) beheersen op niveau B1. Rekenen/wiskunde moet beheerst worden op niveau 2F en voor Engels is niveau A2 nodig. Ook heb je een positief advies nodig van je huidige school.
 • Anderstalige mbo-leerlingen die uitgevallen zijn vanwege taalniveau.
 • Jongvolwassen anderstaligen die tijdens hun inburgering minimaal staatsexamen 1 hebben gehaald (taalniveau B1).
 • Anderstaligen die (nog) niet aan de toelatingseisen van het reguliere vavotraject voldoen en een extra jaar nodig hebben.

Eerste jaar voorexamentraject en vavo
Je doet in de voorexamenklas examen in wiskunde en maatschappijleer. Daarnaast mag je nog 1 of 2 examenvakken kiezen. Deze lessen volg je samen met de reguliere vavoleerlingen en je doet mee met de schoolexamens. Als je resultaten voldoende zijn, kun je voor een of meerdere vakken centraal examen doen. Voor doorstroom naar leerjaar 2 is het nodig dat je minimaal twee vakken met een voldoende afrondt.

Daarnaast krijg je extra les in de vakken:

 • Nederlands
 • Nederlands als tweede taal
 • Engels
 • Studievaardigheden
 • Loopbaan en burgerschap
 • CKV/tekenen

Tweede jaar: examenjaar
In dit jaar volg je de resterende examenvakken en maak je de schoolexamens en het centraal examen. Je behaalt, als alles goed gaat, je diploma.

Begeleiding

 • De voorexamenklas heeft een eigen mentor
 • Het vavoteam bestaat uit deskundige vakdocenten
 • De decaan helpt je met je studie- en beroepskeuze.
 • Maatwerktraject. Onderwijs op maat, we gaan in overleg over de vakken die bij jou passen.
 • Via Studentzaken kun je (op aanvraag) individuele ondersteuning krijgen bij bijvoorbeeld faalangst of dyslexie. Bij Studentzaken werken een orthopedagoog en een psycholoog.

Studielast

Dit is een voltijdtraject van gemiddeld 24-26 uur lesuren per week. Huiswerk vraagt 10-12 uur per week.

Aanmelden

Je kunt je via internet aanmelden of via de LOB-docent van je huidige school.

Intake

De intake start in mei. Zodra je aanmelding binnen is, kijken we naar jouw toelaatbaarheid. Als je toelaatbaar bent, ontvang je een uitnodiging voor een gesprek. Het gesprek gaat over jouw:

 • motivatie (leerhouding, inzet)
 • onderwijsachtergrond (diploma's in eigen land)
 • studie- en beroepswensen (leerdoelen)
 • leeromgeving
 • vakkenpakket

Het is mogelijk dat we je vragen één of meer toetsen te maken.

Inschrijving

Je kunt pas ingeschreven worden als alle administratieve handelingen zijn afgerond. Breng daarom alle gevraagde documenten mee. Ook moet je na de intake de onderwijsovereenkomst tekenen. Als je jonger dan 18 jaar bent, moeten je ouders/verzorgers tekenen.

Kosten

Je volgt meer dan 24 uur les per week. Je wordt ingeschreven als voltijdstudent en betaalt lesgeld aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Je kunt je schoolboeken huren of kopen, bijvoorbeeld bij Van Dijk. Vavo is geen voortgezet onderwijs daarom moet je de boeken zelf betalen. De boeken voor de lessen in de voorexamenklas krijg je op school. De kosten voor de overige lesmaterialen (maximaal € 100,00) betaal je via een rekening die je in oktober ontvangt. Voor het vavo ontvang je geen studiefinanciering en dus ook geen ov-kaart. Je kunt wel een tegemoetkoming scholieren aanvragen.

Als je jonger dan 18 jaar bent, of als je huidige school daaraan wil meewerken, kun je ook uitbesteed worden door het VO of de ISK. Dan hoef je zelf geen schoolkosten te betalen. Voortgezet onderwijs is gratis en je hebt dan recht op gratis schoolboeken.

Waar worden de lessen gegeven?

Zijpendaalseweg 167, Arnhem

Contactpersoon

Voor informatie, aanmelding of inschrijving kun je contact opnemen met de coördinator van de voorexamenklas: Karin de Thouars, k.d.thouars@rijnijssel.nl.
Zij is telefonisch bereikbaar op 026 3129200. Het adres is: Zijpendaalseweg 167, Arnhem.

Brochure