Vrijstellingen

Twee jaar in één jaar doen is ook mogelijk dankzij de vrijstellingen die we je kunnen bieden. Als je een vak volledig hebt afgesloten met een voldoende (schoolexamen en centraal examen), kun je een vrijstelling krijgen voor dat vak.

Als je een vak volledig hebt afgesloten, maar met een onvoldoende, dan kan dit cijfer onder bepaalde condities ook worden overgenomen, dit ter beoordeling van de toelatingscommissie. In het intakegesprek komt aan de orde of het niet verstandiger is om het vak over te doen. Er kunnen echter redenen zijn om het behaalde cijfer over te nemen. Een onvoldoende voor het profielwerkstuk kan echter niet worden vrijgesteld. Voor het totale eindexamenresultaat geldt de normale zak-slaagregeling.