vwo

Ben je gezakt voor je vwo-examen, ben je in een eerdere fase van je vwo-opleiding gestrand, terwijl je absoluut wel over de capaciteiten beschikt, of voel je je helemaal niet meer thuis op je huidige school? Heb je al een vwo-diploma, maar moet je vanwege je vervolgopleiding vakken van een ander profiel doen? Heb je gezondheidsproblemen, een beperking of wil je veel tijd steken in je topsportactiviteiten? In dit soort gevallen kun je bij Rijn IJssel vavo terecht om je vwo-diploma of enkele certificaten te halen.

Het vavo biedt het reguliere onderwijsprogramma vwo aan met alle reguliere vakken en alle profielen.

Van oudsher wordt bij de cursist in het volwassenenonderwijs een beroep gedaan op een zelfstandige studiehouding. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat juist het ontbreken van een zelfstandige studiehouding een belangrijke oorzaak kan zijn van het achterblijven van resultaten.

Naast capaciteiten, motivatie en een zelfstandige studiehouding geldt voor veel cursisten dat ze structuur en begeleiding nodig hebben. Die structuur biedt het programma van het vavo, dat volledig gericht is op het school- en eindexamen. Het studiejaar is verdeeld in perioden die worden afgesloten met schoolexamens. De resultaten daarvan worden gepubliceerd in een cijferoverzicht, dat je via internet in Magister (het leerlingvolgsysteem) kunt inzien.

Daarnaast heeft elke cursist een mentor die de cursist begeleidt. Hoewel de begeleiding niet te vergelijken is met die van het jeugdonderwijs, zal de mentor een vinger aan de pols houden, waarna vervolgens de cursist steeds meer zelf de touwtjes in handen krijgt.

Het onderwijs vindt plaats in een volwassen studieklimaat. De groepen zijn vaak gevarieerd samengesteld: er zijn verschillen in leeftijd, vooropleiding, achtergrond en leerstijl.

Leslocatie

Dit gebouw ligt aan de rand van Park Zypendaal en Park Sonsbeek. De locatie is vanuit station Arnhem Centraal te bereiken met stadsbus lijn 9 richting Schaersbergen IPC. Je stapt uit bij bushalte Van Ruisdaelstraat. Vanaf daar is het nog 5 minuten lopen.

Arnhem - Zijpendaalseweg 167