Zorg & Welzijn

Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Wil jij bijdragen aan de ontwikkeling van jonge kinderen? Met de Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) behaal je hét certificaat dat je nodig hebt om te werken met peutergroepen.

Voor- en vroegschoolse educatie is bedoeld om peuters van 2,5 tot 4 jaar zo optimaal mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling. Soms is de ondersteuning in de thuissituatie van de kinderen niet voldoende om een goede start op de basisschool te maken. Door voorschoolse educatie krijgen deze kinderen extra ondersteuning in hun brede ontwikkeling.

Wil jij bijdragen aan hun ontwikkeling? Met de Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) kun je het VVE-certificaat behalen. Dit heb je nodig om te kunnen werken in peutergroepen waarvoor VVE geïndiceerd is.

Wat leer je?

In de Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) leer je vaardigheden die de basis vormen van VVE. Deze basisvaardigheden heeft elke pedagogisch medewerker nodig om kinderen te ondersteunen en te stimuleren. Want door de inzet van deze vaardigheden kun je de kinderen in de groep een stap verder brengen in hun ontwikkeling.

In het lesprogramma van de Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is aandacht voor:

  • Dagelijkse activiteiten
  • De Talentendriehoek
  • Didactiek van de 3 Vs
  • Observeren
  • Inrichting van de speel-leeromgeving
  • Spel en spelbegeleiding
  • Voorlezen en taal-denkgesprekken
  • Werken aan woordenschat
  • Opbrengstgericht werken
  • Ouderbetrokkenheid

en meer.

Voor wie is deze cursus?

Ben je pedagogisch medewerker? De training sluit aan bij jouw ambitie en kennis als je werkt in kinderopvang, peuterwerk en voorscholen.

Toelatingseisen
Een relevante vooropleiding (bijvoorbeeld SPW, OA, PW) op minimaal mbo-3 niveau is noodzakelijk. Ook werk je al minimaal twee dagdelen in een (VVE-)peutergroep zodat je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren in de beroepspraktijk.

Studiebelasting
De bijeenkomsten zijn overdag en in de avond. Voor het thuis uitwerken van de praktijkopdrachten kun je uitgaan van vier uur per bijeenkomst.

Certificaat
Na het succesvol afronden van de training ontvang je het erkende certificaat Basistraining VierVVE. Daarmee ben je startbekwaam voor het werken op een VVE-locatie.

Groepsgrootte
De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers.

Duur

De training bestaat uit twaalf bijeenkomsten van vier uur. Na elke bijeenkomst ga je aan de slag met een praktijkopdracht die bestaat uit verschillende deelopdrachten, en met je portfolio. De periode tussen twee opeenvolgende bijeenkomsten omvat minimaal vier werkweken. Zo heb je voldoende tijd en gelegenheid om de praktijkopdrachten uit te voeren. Het hele traject duurt 13 tot 14 maanden.
Naast de trainingsbijeenkomsten zijn er vijf coachingsmomenten. Dit kan individueel zijn of in een kleine groep. Dit hangt af van het onderwerp.

Lesmateriaal en kosten

Je moet beschikken over een laptop. Tijdens de introductiebijeenkomst ontvang je een cursusmap.

De kosten bedragen 1542,00 exclusief btw.

Meer weten?