Zorg & Welzijn

Complexe zorg verlenen met behulp van klinisch redeneren

Complexe zorg verlenen met behulp van klinisch redeneren

Hoe geef je jouw patiënt de juiste zorg? Met deze cursus leer je hoe je door klinisch redeneren tot een professionele aanpak kunt komen voor het verlenen van complexe zorg.

Klinisch redeneren is de vaardigheid waarbij je je eigen observaties en interpretaties als verpleegkundige koppelt aan jouw medische kennis. Van daaruit kom je tot een onderbouwde en gestructureerde aanpak voor het verlenen van passende zorg aan een patiënt. In de dagelijkse praktijk wordt dit vaak bewust of onbewust toegepast.

Binnen het klinisch redeneren draait het om het methodisch handelen: vaststellen van de zorgvraag, de zorgbehoefte van de patiënt en op welke wijze je als verpleegkundige je competenties daarbij kunt inzetten. Naarmate je meer ervaring opdoet zal je merken dat de stappen van het klinisch redeneren steeds vanzelfsprekender worden.

De cursus is geaccrediteerd door V&VN, de Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen.

Wat leer je?

Deze cursus is erop gericht dat je als verpleegkundige een patiënt met een complexe zorgvraag de juiste zorg biedt. De vaardigheid in het klinisch redeneren is daarvoor een belangrijk hulpmiddel.

Om aan de zorgbehoefte van complexe zorgvragers te kunnen voldoen, heb je kennis nodig op het somatisch en psychosociaal vlak. Uitgangspunt daarbij zijn de vitale functies bij complexe zorgvragers. In de cursus is aandacht voor de fysiologie en pathologie bij de verschillende orgaansystemen.

Denk hierbij aan:

  • het ademhaling stelsel
  • de circulatie
  • de spijsvertering
  • het urogenitaal stelsel
  • het neurologisch systeem
  • temperatuurregulatie

Daarnaast is er aandacht voor de ouder wordende en geriatrische patiënt.

Je gaat aan de hand van verschillende ziektebeelden aan de slag met de principes van het klinisch redeneren. Je oefent met het oplossen van verpleegkundige problemen volgens het klinisch redeneren en stelt een actieplan op wat je vervolgens uitvoert en evalueert.

Het boek ProActive Nursing gebruiken we als hulpmiddel.

Na het volgen van de training:

  • kun je de zorgbehoefte vaststellen bij een cliënt met complexe problematiek ten aanzien van de vitale functies
  • krijg je kennis van anatomie, fysiologie en algemene pathologie in een complexe zorgsituatie bij de oudere patiënt
  • kun je de stappen van het klinisch redeneren en de SBAR/ ABC- en SCEGS-methode (model bedoeld om zicht te krijgen op het welbevinden van de patiënt) toepassen in de complexe zorgsituatie bij de oudere patiënt

Data en locatie kunnen in overleg met de werkgever gepland worden. De kosten zijn op basis van een offerte.

Voor wie is deze cursus?

De cursus Complexe zorg verlenen met behulp van klinisch redeneren is voor verpleegkundigen die werken in verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg of het ziekenhuis.

Duur

De training duurt acht dagdelen van vier uur per dagdeel. Het programma kan op basis van een gesprek met een van onze adviseurs worden aangepast.

Meer weten?