Zorg & Welzijn

Mbo-certificaat C0106 Verpleegtechnisch handelen niveau 3

Mbo-certificaat C0106 Verpleegtechnisch handelen niveau 3

Ben jij zorgprofessional? En op zoek naar meer uitdaging, bevoegdheden en verantwoordelijkheden? Met het opleidingstraject Verpleegtechnisch handelen niveau 3 leer je zelfstandig verpleegtechnische handelingen uitvoeren.

In het opleidingstraject Mbo-certificaat C0106 Verpleegtechnisch handelen niveau 3 leer je verpleegtechnische handelingen uit te voeren bij individuele zorgvragers. Je doet dit binnen jouw bevoegdheden en met inachtneming van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, procedures en voorschriften. Je controleert en observeert de gezondheidssituatie en de psychische gesteldheid van de zorgvrager. Je signaleert en rapporteert wijzigingen en bijwerkingen. Indien de situatie erom vraagt, schakel je andere professionals in.

Met dit certificaat ben je direct inzetbaar in de sector zorg en welzijn voor het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Binnen jouw bevoegdheden en met inachtneming van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, procedures en voorschriften.

Wat leer je?

Het opleidingstraject Verpleegtechnisch handelen niveau 3 omvat twee werkprocessen.

Werkproces 1: voert verpleegtechnische handelingen uit C1-K1-W1

In dit gedeelte van het opleidingstraject leer je:

 • verpleegtechnische handelingen uitvoeren binnen jouw bevoegdheden en het wettelijk kader (o.a. Wet BIG);
 • met welke noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, procedures en voorschriften je daarbij moet rekening houden;
 • hoe je de gezondheidssituatie en de psychische gesteldheid van de cliënt kunt controleren;
 • wijzigingen en bijwerkingen signaleren en rapporteren;
 • waar nodig andere deskundigen inschakelen.

De volgende verpleegtechnische handelingen waaronder voorbehouden handelingen (*) worden uitgevoerd:

 • medicijnen checken, registreren, distribueren, en zo nodig controle op inname (volgens zorgplan);
 • medicijnen toedienen: oraal, rectaal, vaginaal, via de huid, via de luchtwegen, via de slijmvliezen;
 • verzorgen rode en gele wonden;
 • zwachteltechnieken toepassen;
 • verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek (steriel en niet-steriel materiaal);
 • eerste hulp (somatisch) verlenen bij: verwondingen, vergiftigingen, verstikking, verslikken, en bij ademstilstand en circulatiestilstand;
 • een suprapubische katheter verzorgen;
 • blaaskatheter en maagsonde observeren en controleren;
 • blaasspoeling uitvoeren;
 • lichaamstemperatuur beïnvloeden door middel van koude- of warmtebehandeling;
 • subcutaan injecteren*;
 • intramusculair injecteren*;
 • insulinepen hanteren*;
 • katheteriseren van de blaas bij vrouwen*;
 • katheteriseren van de blaas bij mannen*;
 • PEG-sondevoeding toedienen;
 • verzorgen van zwarte wonden;
 • zuurstof toedienen;
 • toedienen van sondevoeding en voedingspomp bedienen;
 • verzorgen van een stoma;
 • tracheacanule en tracheastoma verzorgen;
 • maagsonde verzorgen;
 • blaaskatheter verzorgen.

Het doel is de verpleegtechnische handelingen op een professionele manier aan te leren volgens de wet- en regelgeving waaronder de Wet BIG.

Werkproces 2: zorgt voor professionele ontwikkeling C1-K1-W1

Je werkt in een omgeving waarin je voortdurend nieuwe kennis opdoet en die kunt omzetten in behandelings- en benaderingswijzen.

In dit gedeelte leer je de vaardigheden die nodig zijn voor het waarborgen van de kwaliteit van de zorgverlening. En hoe je problemen kunt analyseren en op een creatieve, verantwoorde wijze oplost en bespreekbaar maakt in je team. Je zorgt er zelfstandig en in opdracht voor dat je jezelf ontwikkelt op het gebied van kennis en vaardigheden binnen de zorg.

Je leert:

 • protocollen, professionele richtlijnen, beroepscode en standaarden;
 • gesprekstechnieken en begeleidingsmethodieken toepassen;
 • feedbackvaardigheden toepassen;
 • reflectievaardigheden toepassen.

Het doel is om je te ontwikkelen als professioneel beroepsbeoefenaar. Collegas, studenten en vrijwilligers kunnen je in deze ontwikkeling ondersteunen.

Studie belasting is 20 weken. Elke week een dagdeel (ochtend en/of middag) op locatie ROC Nijmegen. Zelfstudie is 3 uur.

Je ontvangt tijdens het opleidingstraject theorie- en praktijktraining, je doet aan zelfstudie en e-learning en waar mogelijk leer je met medestudenten. Natuurlijk ontvang je ook persoonlijke begeleiding en coaching.

De cursus start in Nijmegen op 3 september met een dinsdaggroep en op 13 november met een woensdaggroep. De lestijden zijn 8.30 11.30 uur.

Voor wie is deze cursus?

Ben je zij-instromer of werknemer en wil je niet meteen een volledige opleiding volgen? Je bent bijvoorbeeld gediplomeerd verzorgende of doktersassistent? Of je bent zij-instromer die al een mbo-certificaat heeft waarmee een deel van de kwalificatie Verzorgende IG al is behaald?

Het opleidingstraject Verpleegtechnisch handelen biedt de mogelijkheid om op verantwoorde manier bevoegd en bekwaam te worden in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen.

Toelatingseisen

 • Je hebt minimaal een diploma Helpende op niveau 2.
 • Je bent 16-24 uur werkzaam binnen de sector Zorg en Welzijn.
 • Er is een beoordelaar beschikbaar in de praktijk voor de examinering van examenonderdeel 2, de uitvoering van de verpleegtechnische vaardigheden.

Lesdagen

Dit traject wordt gegeven in Nijmegen op de Campusbaan en start op 03-09-2024 en op 13-11-2024. Dit traject kan ook gevolgd worden in Boxmeer op de Begijnenstraat of incompany. In beide gevallen geldt een minimaal aantal van 10 deelnemers. De kosten zijn op aanvraag.