Zorg & Welzijn

Mbo-certificaat K0118 Verzorgende en verpleegtechnische handelingen niveau 3

Mbo-certificaat K0118 Verzorgende en verpleegtechnische handelingen niveau 3

Op zoek naar meer uitdaging en verantwoordelijkheden binnen jouw zorgvak? In het keuzedeel Verzorgende en verpleegtechnische handelingen leer je nieuwe vaardigheden. En combineer je ondersteunende zorgtaken met verzorgende en verpleegtechnische handelingen.

In dit keuzedeel leer je ondersteunende zorgtaken te combineren met verzorgende en verpleegtechnische handelingen. Dat betekent concreet dat je verschillende nieuwe verpleegtechnische handelingen leert op school. Met dit keuzedeel verdiep je je verder in je vak. Om het te volgen heb je voorkennis nodig over anatomie en fysiologie.

Wat leer je?

In het keuzedeel Verzorgende en verpleegtechnische handelingen op niveau 3 leer je:

 • de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied te onderkennen;
 • specifieke zorg te bieden;
 • verpleegtechnische handelingen uit te voeren;
 • evalueren en de zorgverlening vast te leggen.

Tijdens dit keuzedeel leer je alle onderstaand genoemde vaardigheden op school.

In totaal beheers je na het volgen van dit keuzedeel in ieder geval zeven handelingen in de praktijk. Vier van deze handelingen zijn verplicht om te kennen. Uit de lijst van verpleegtechnische handelingen waaronder voorbehouden handelingen(*) kies je de overige drie handelingen, waarmee je een persoonlijke lijst samenstelt.

De vier verplichte handelingen zijn:

 • medicijnen checken, registreren, distribueren, wanneer nodig controle op inname (volgens voorschrift). En medicijnen toedienen: oraal, rectaal, vaginaal, via de huid, via de luchtwegen, via de slijmvliezen;
 • eerste hulp (somatisch) verlenen bij verwondingen, vergiftiging, verstikking, verslikking, ademstilstand en circulatiestilstand;
 • subcutaan injecteren en een insulinepen hanteren*;
 • intramusculair injecteren*

Drie handelingen uit deze lijst:

Uit de onderstaande lijst kun je in overleg met je werkgever drie handelingen kiezen die je leert beheersen:

 • blaaskatheter en maagsonde verzorgen, observeren en controleren;
 • blaasspoeling uitvoeren;
 • darmspoeling uitvoeren (theorie);
 • lichaamstemperatuur beïnvloeden via koude of warmtebehandeling;
 • maagspoeling uitvoeren (theorie);
 • mond- en keelholte uitzuigen;
 • PEG-sondevoeding toedienen;
 • subcutaan injecteren*, intramusculair injecteren* en een insulinepen hanteren*;
 • suprapubische katheter verzorgen;
 • toedienen van sondevoeding en voedingspomp bedienen;
 • tracheacanule en tracheastoma verzorgen;
 • verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek (steriel en niet-steriel materiaal);
 • verzorgen van een stoma;
 • verzorgen rode en gele wonden;
 • verzorgen van zwarte wonden;
 • zuurstof toedienen;
 • zwachteltechnieken toepassen;
 • stoma irrigeren (theorie)

Twee handelingen, namelijk 'katheteriseren van de blaas bij vrouwen en mannen' en 'maagsonde inbrengen', biedt Move to Match niet aan. Reden daarvoor zijn aanpassingen in het kwalificatie-dossier Verzorgende IG vanwege risicovol handelen. Dit wordt beschreven in artikel 36 van de Wet BIG.

De inhoud van het lesprogramma is gebaseerd op onderdelen van kerntaken en werkprocessen van SBB.

Voor wie is deze cursus?

Werk je in de zorg en ben je op zoek naar meer uitdaging? Wil je als zorgprofessional meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden? Het keuzedeel Verzorgende en verpleegtechnische handelingen op niveau 3 brengt je gegarandeerd op een hoger plan waarbij je nog meer handelingen leert om de zorg te kunnen geven die jij wilt bieden.

Dit zijn de toelatingsvoorwaarden voor het keuzedeel Verzorgende en verpleegtechnische handelingen niveau 3:

 • Je hebt minimaal een diploma op niveau 3.
 • Je werkt 16-24 uur binnen de zorg- en welzijnssector.
 • Je werkplek is erkend voor de opleiding 25780 Begeleider maatschappelijke zorg niveau 3 door Kenniscentrum SBB.
 • In de praktijk is een beoordelaar beschikbaar voor de examinering van examenonderdeel 2: de uitvoering van de verpleegtechnische vaardigheden.

Om de kwaliteit van de zorg te kunnen waarborgen, zijn deze voorwaarden gesteld aan de deelname aan dit traject. Om aan de benodigde basiskennis te komen, kan het zijn dat je een e-learning Vitale functies moet doorlopen, afhankelijk van je vooropleiding. Je ontvangt hierover meer uitleg tijdens de intake.

Heb jij een diploma als Verzorgende (IG) of mbo-/hbo-Verpleegkunde? Dan ben je niet toelaatbaar voor dit keuzedeel.

Lesdagen

De cursus bestaat uit 16 dagdelen en wordt gegeven op de dinsdag van 12:45-16:00 uur.

De startbijeenkomst is op 29 augustus van 12:45-14:15 uur.

De andere lesdata zijn: 5, 12, 19 en 26 september; 3, 10 en 31 oktober; 7, 14 en 28 november; 5, 12 en 19 december; 9 en 16 januari.