Zorg & Welzijn

Mbo-certificaat C0039 Individuele basiszorg verlenen

Mbo-certificaat C0039 Individuele basiszorg verlenen

Als beroepskracht instromen of doorstromen in de (ouderen)zorg? Met de cursus Individuele basiszorg verlenen op niveau 2 leer je hoe je cliënten kunt ondersteunen bij persoonlijke zorg en de dagelijkse handelingen.

Ben jij je aan het oriënteren op werken in de zorg óf wil je werken op niveau 2? In dit opleidingstraject leer je specifieke vaardigheden in het bieden van individuele basiszorg. Daarmee kun je werken in de zorg op niveau 2. In dit werk lever je een belangrijke bijdrage aan het welzijn van vaak kwetsbare ouderen.

Heb je eenmaal de smaak te pakken en wil je doorstuderen? Met het mbo-certificaat op zak kun je vrijstelling aanvragen voor onderdelen van de opleiding tot Helpende Zorg en Welzijn.

Wat leer je?

Je leert hoe je samen met een collega op een verantwoorde manier een cliënt kunt ondersteunen bij de persoonlijke zorg en in het dagelijks leven. Dan gaat het om eten en drinken, aan- en uitkleden en bewegen. Je zorgt ervoor dat de cliënt daarbij zo zelfstandig mogelijk blijft. Je merkt bijzonderheden en veranderingen in de gezondheid van je cliënt op. Deze gegevens draag je over aan je collegas zodat jullie samen voor het welzijn van de cliënt zorgen.

De cursus is praktisch. Theoretische lessen combineren we met de vaardigheidslessen. Zo kan je het geleerde meteen toepassen. Met beroepsgerichte opdrachten leer je de opgedane kennis en vaardigheden uitvoeren in de praktijk.

Een aantal voorbeelden van deze vaardigheden zijn :

 • basiskennis van hygiëne;
 • het kunnen luisteren, vragen stellen en doorvragen om informatie te achterhalen;
 • sociale vaardigheden kunnen toepassen in relatie tot de werkzaamheden;
 • basiskennis van anatomie;
 • eet- en drinkgedrag van cliënten kunnen observeren en registreren;
 • kunnen handelen volgens geldende richtlijnen rondom ongewenst gedrag, hygiëne, veiligheid, Arbo, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch en kostenbewust werken.

Naast kennis en vaardigheden van de basiszorg leer je over veelvoorkomende ziektes die samenhangen met het ouder worden. Ook leer je over de wet- en regelgeving die hierbij komt kijken. De inhoud van het gehele lesprogramma is gebaseerd op onderdelen van kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatieregister van SBB.

In de praktijk werk je nauw samen met een werkbegeleider aan verschillende praktijkopdrachten. Je krijgt gelegenheid om alle handelingen in de beroepspraktijk te oefenen en te toetsen. Een ervaren, bevoegde collega begeleidt, beoordeelt en ondersteunt bij de uitvoering van de opdrachten in de praktijk. Dit opleidingstraject eindigt met een officieel examen in de praktijk.

Met dit mbo-certificaat ben je bevoegd en bekwaam om ingezet te worden voor cliënten die hulp nog hebben bij persoonlijke basiszorg en algemene dagelijkse levensverrichtingen. Het gaat om de zorg van cliënten in een verpleeghuis of verzorgingshuis, instelling voor gehandicapten of een instelling voor cliënten met langdurige psychische problemen.

Dit certificaat vergroot je mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Je kunt eventueel doorstromen naar een vervolgopleiding. Bijvoorbeeld Helpende zorg niveau 2.

Voor wie is deze cursus?

De scholing Individuele basiszorg verlenen, met onderdelen uit de opleiding Helpende Zorg en Welzijn, is bedoeld voor jou als je wilt instromen of doorstromen in de (ouderen)zorg. Je bent bijvoorbeeld:

 • volwassen starter, switcher en/of werkende en voelt ervoor om individuele basiszorg te verlenen. Je hebt nog geen zorgdiploma;
 • volwassen zij-instromer en werkzoekende die wil instromen in de zorg zonder een heel diplomatraject te hoeven volgen;
 • werknemer die vanuit een andere functie inzetbaar wil zijn in de basiszorg. Zonder ambitie of noodzaak om op korte termijn een volledig niveau 2 diploma te halen. Dus: in- en doorstromers die specifiek werkzaamheden willen verrichten in de individuele basiszorg.

Na het volgen van dit beroepsgerichte onderdeel van de kwalificatie Helpende Zorg en Welzijn ben je inzetbaar in de (ouderen)zorg voor het verlenen van individuele basiszorg.

Er zijn een aantal toelatingseisen en voorwaarden voor het opleidingstraject:

 • Je bent of komt in dienst bij een werkgever of bent werkzaam als stagiair of vrijwilliger in een zorginstelling voor minimaal 16-24 uur.
 • De werkgever wil jou via werkbegeleiding begeleiden gedurende het opleidingstraject.
 • Je beschikt over een laptop of computer met internetverbinding en je beschikt over gemiddelde ICT-vaardigheden.
 • Je hebt een door Kenniscentrum SBB erkende werkplek van minimaal 16 uur per week.
 • En als laatste: het advies is om bij start minimaal drie weken boventallig te werken om een goed leerrendement te behalen.

Materialen en lesdagen

Je maakt gebruik van een laptop en telefoon.

Lesdagen vinden plaats op dinsdag van 16:30-20:30 uur. Naast de 12 lesdagen moet je rekening houden met studiebelastingsuren voor voorbereiding van de lessen en het uitwerken van opdrachten. Naast de opleidingsdagen ben je aan de slag met opdrachten in de praktijk en met verdiepingsopdrachten waarmee je thuis aan de slag gaat. Dit mbo-certificaat heeft een studiebelasting van gemiddeld 6 uur per week naast de contactmomenten.

Tijdens je leerproces krijg je een persoonlijke coach/docent toegewezen die je ondersteunt tijdens dit traject.

De cursus start bij minimaal 12 deelnemers. De maximale groepsgrootte is 16 deelnemers.

Kosten

De kosten bedragen per deelnemer 1075,00.