Zorg & Welzijn

Mbo-certificaat C0053 Individuele zorg verlenen niveau 3

Mbo-certificaat C0053 Individuele zorg verlenen niveau 3

Wil jij werken in de (ouderen)zorg op niveau 3? De zorg bieden die helemaal is afgestemd op jouw cliënten? In dit traject leer je individuele zorg verlenen en deze afstemmen met alle betrokkenen.

In het opleidingstraject Individuele zorg verlenen niveau 3 leer je specifieke vaardigheden in het bieden van individuele zorg. Hierdoor ben je snel en goed inzetbaar in de zorg op niveau 3. Met dit traject kom je met name te werken in de ouderenzorg.

Het leertraject richt zich op onderdelen uit de kwalificatie Verzorgende IG waarin het bieden van individuele zorg aan de zorgvrager centraal staan. Je voert zorg- en begeleidingstaken uit en stemt de zorgverlening af met alle betrokkenen.

Je volgt je eigen opleidingstraject. Je komt in een doorloopgroep (maximaal 14 deelnemers) waarin het mogelijk is dat deelnemers verschillende opleidingstrajecten volgen. Deelnemers starten op diverse momenten en stromen uit wanneer hun traject afgerond is.

Is werken in de zorg echt iets voor jou en wil je nog verder doorstuderen? Je kunt doorstuderen in de opleiding Verzorgende IG. Met het mbo-certificaat op zak kun je vrijstelling aanvragen voor onderdelen van de opleiding tot Verzorgende IG.

Wat leer je?

Je ontvangt theorie- en praktijktraining, je doet aan zelfstudie en e-learning en daar waar mogelijk leer je met medestudenten. Natuurlijk ontvang je ook persoonlijke begeleiding en coaching.

Je leert:

 • mee te werken aan goede kwaliteit van de zorg en ondersteuning én het proces voor de cliënt;
 • knelpunten tijdig signaleren en melden;
 • doelgericht de eigen expertise inzetten voor het verbeteren van de werkzaamheden en de zorg en ondersteuning;
 • de voorgeschreven protocollen nauwkeurig te volgen;
 • procedures en wettelijke richtlijnen;
 • collegas aanspreken op het correct gebruik van de kwaliteitsvoorschriften;
 • actief gesignaleerde tekortkomingen in werkwijze doorgeven aan de juiste persoon.

De inhoud van het lesprogramma is gebaseerd op het kwalificatieregister van de SBB, op de onderdelen, kerntaken en werkprocessen.

De bijeenkomsten worden ingevuld met themabijeenkomsten, begeleiding, praktijklessen en individuele gesprekken. Daarnaast is er een kleine studiegroep waarin je met andere deelnemers vragen kunt bespreken en aan opdrachten kunt werken.

Je kunt verschillende themas zelfstandig doorlopen en in de praktijk aan de slag met opdrachten. Naast de georganiseerde bijeenkomsten kun je rekening houden met ongeveer 4 uur per week aan zelfstudie.

Je leert en oefent tijdens de lessen, maar zeker ook in de beroepspraktijk. Het is daarom belangrijk om een goede begeleiding op je werkplek te hebben. En de mogelijkheid om met jouw werkbegeleider te reflecteren op je handelen. Je gaat op je werkplek oefenen met de vaardigheden die je in de lessen leert. Uiteindelijk rond je in diezelfde praktijk een deel van het beroepsexamen af.

Het behalen van dit certificaat biedt jou de mogelijkheid om later te kunnen instromen in een diploma-gericht traject Verzorgende IG. Je kunt dan vrijstelling krijgen voor de onderdelen die je in het mbo-certificaat C0053 Individuele basiszorg verlenen niveau 3 hebt behaald.

Voor wie is deze cursus?

Het opleidingstraject Individuele zorg verlenen niveau 3 is voor volwassen zij-instromers die willen instromen in de zorg zonder een heel diplomatraject te hoeven volgen. Het mbo-certificaat is ook bedoeld voor werknemers die vanuit een functie op niveau 2 willen doorstromen zonder de ambitie of noodzaak om op korte termijn een volledig diploma op niveau 3 te behalen. Dus: in- of doorstromers die werkzaamheden willen verrichten in de individuele zorg.

Na het volgen van dit beroepsgerichte onderdeel van de kwalificatie Verzorgende-IG kun je werken in de (ouderen-)zorg en kun je individuele zorg verlenen. Met dit mbo-certificaat vergroot je je mogelijkheden op de arbeidsmarkt en kun je makkelijk doorstromen naar een eventuele vervolgopleiding.

Voorwaarden voor het volgen van het opleidingstraject Individuele zorg verlenen niveau 3:

 • Je bent of komt in dienst bij een werkgever en bent werkzaam als stagiair of vrijwilliger in een zorginstelling voor minimaal 16-24 uur.
 • De werkgever is bereid om jou te begeleiden in je werk gedurende het opleidingstraject.
 • Je beschikt over een laptop of computer met internetverbinding en beschikt over gemiddelde ICT-vaardigheden.
 • Je hebt een door SBB erkende werkplek van minimaal 16 uur per week.
 • Het advies is om bij start van het traject minimaal drie weken boventallig te werken om een goed leerrendement te behalen.

Lesdagen en materialen

Om aan dit traject te kunnen deelnemen is het belangrijk dat je een laptop tot je beschikking hebt.

De lesdag is de maandag. Het is een maatwerktraject.

De cursus start in september bij minimaal 6 deelnemers. De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.