Zorg & Welzijn

Mbo-certificaat C0054 Basis voor deskundige zorg niveau 3

Mbo-certificaat C0054 Basis voor deskundige zorg niveau 3

Wil jij zorgvragers zelfstandig ondersteunen bij hun individuele zorg en begeleidingsvragen? En op een professionele manier de zorg afstemmen met alle betrokkenen? Start dan met de cursus Basis voor deskundige zorg niveau 3 met mbo-certificaat C0054. Deze cursus maakt jou deskundig op dit gebied.

Dit certificaat is gekoppeld aan het kwalificatiedossier verzorgende IG (CREBO 25656). Het opleidingstraject biedt de mogelijkheid om een deel van de opleiding Verzorgende IG te volgen en af te sluiten met een landelijk erkend mbo-certificaat.

Wat leer je?

Het opleidingstraject mbo-certificaat C0054 Basis voor deskundige zorg niveau 3 bestaat uit twee werkprocessen uit het dossier Verzorgende-IG.

Na het volgen van dit traject kun je:

  • de gezondheidstoestand onderkennen op somatisch en psychosociaal gebied (gezondheidsbevorderaar)
  • zorg-/begeleidingsactiviteiten uitvoeren (zorgverlener)

Centraal in deze opleiding staat:

  • kennis krijgen over verschillende ziektebeelden
  • het verlenen van de directe zorg en begeleiding die daarbij past

De inhoud van het lesprogramma is gebaseerd op het kwalificatieregister van de SBB, op de onderdelen kerntaken en werkprocessen. Je kunt die hier nalezen.

Met de kennis en vaardigheden die je leert in dit opleidingstraject, ondersteun je cliënten bij persoonlijke verzorging en activiteiten in hun dagelijkse leven. Je leert hoe je de gezondheidstoestand en het welbevinden kunt inschatten. En je leert daarop de juiste acties te ondernemen in overleg met de zorgvrager en betrokkenen.

Je vergoot je kennis over hoe het menselijk lichaam functioneert (de anatomie/ fysiologie) en over verschillende ziektebeelden (pathologie).

Je leert onder meer:

  • hoe je kunt ondersteunen bij de persoonlijke verzorging
  • hoe je kunt begeleiden tijdens de laatste levensfase
  • het meten van vitale functies
  • en hoe je op een gezonde manier met tilliften werkt

Daarnaast leer je signalen waar te nemen bij verstoringen in de gezondheidstoestand van de zorgvrager. Je leert dit te bespreken met directe collegas, andere betrokkenen en dit te evalueren en rapporteren. Ook leer je hoe je in gesprek gaat met de zorgvrager en het sociale netwerk.

Je leert en oefent tijdens de lessen, maar zeker ook in de beroepspraktijk. Het is daarom belangrijk om een goede begeleiding op je werkplek te hebben. En de mogelijkheid om met jouw werkbegeleider te reflecteren op je handelen. Je gaat op je werkplek oefenen met de vaardigheden die je in de lessen leert. Uiteindelijk rond je in diezelfde praktijk een deel van het beroepsexamen af.

Het behalen van dit certificaat biedt jou de mogelijkheid om later te kunnen instromen in een diploma-gericht traject Verzorgende IG. Je kunt dan vrijstelling krijgen voor de onderdelen die je in het Mbo-certificaat C0054 Basis voor deskundige zorg niveau 3 hebt behaald.

Voor wie?

Heb je veel affiniteit met de zorg en ben je gemotiveerd om persoonlijke verzorging te verlenen aan cliënten? Ben je zij-instromer? Of heb je misschien gewerkt als mantelzorger of vrijwilliger in de zorg? Door jouw opgedane levenservaring heb je de gewenste vaardigheden in betrekkelijk korte tijd onder de knie.

Werk je op niveau 2 dan biedt dit opleidingstraject de mogelijkheid om jezelf in deze werkprocessen verder te ontwikkelen op niveau 3.

Toelatingseis is dat je een SBB-erkende werkplek hebt van minimaal 8 uur per week. Op deze werkplek heb je de gelegenheid om de kennis en vaardigheden die in de cursus aan bod komen, te leren in de praktijk.

Lesdagen en materialen

Het mbo-certificaat C0054 Basis voor deskundige zorg niveau 3 start maandagmiddag 13 maart 2023. Tijd: 12.30 - 17.00 uur.

Zes dagdelen les op locatie: 13 maart, 27 maart, 24 april, 22 mei,19 juni, 10 juli (dit is ook de afsluiting met de uitreiking van het certificaat).

De overige negen dagdelen zijn online: 20 maart, 3 april, 17 april, 8 mei, 15 mei, 5 juni,12 juni, 25 juni, 3 juli.

De online lesmomenten worden gebruikt voor themabijeenkomsten, begeleiding en individuele gesprekken. Daarnaast is er een online studiegroep waarin je met andere deelnemers vragen kunt bespreken en aan opdrachten kunt werken.

Je kunt verschillende themas zelfstandig doorlopen en in de praktijk aan de slag gaan met opdrachten. Houd naast de georganiseerde bijeenkomsten rekening met ongeveer 4 uur per week aan zelfstudie.

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is het belangrijk dat je een laptop ter beschikking hebt. Als besturingssysteem adviseren wij Microsoft Windows, versie 7, 8.1 of 10, in combinatie met Microsoft Internet Explorer (versie 11 of hoger). Voor tekstverwerking en dergelijke adviseren wij Microsoft Office (Word, Excel etc.). Deze kun je downloaden via www.office.com.

De kosten bedragen 1169,00 exclusief lesmateriaal. Houd rekening met extra kosten voor het lesmateriaal. Je koopt zelf een licentie voor ThiemeMeulenhoff Traject Zorg. Tijdens de eerste lesdag ontvang je van de docent een link waarmee je de licentie kunt bestellen. De kosten voor de licentie zijn: 37,50.

Locatie

De fysieke lessen zijn op de locatie Kronenburgsingel16 in Arnhem.