Zorg & Welzijn

Mbo-certificaat C0163 Individuele basiszorg verlenen

Mbo-certificaat C0163 Individuele basiszorg verlenen

Als beroepskracht instromen of doorstromen in de (ouderen)zorg? Met de cursus Individuele basiszorg verlenen op niveau 2 leer je hoe je cliënten kunt ondersteunen bij persoonlijke zorg en de dagelijkse handelingen.

Ben jij je aan het oriënteren op werken in de zorg óf wil je werken op niveau 2? In dit opleidingstraject leer je specifieke vaardigheden in het bieden van individuele basiszorg. Daarmee kun je werken in de zorg op niveau 2. In dit werk lever je een belangrijke bijdrage aan het welzijn van vaak kwetsbare ouderen.

Heb je eenmaal de smaak te pakken en wil je doorstuderen? Met het mbo-certificaat op zak kun je vrijstelling aanvragen voor onderdelen van de opleiding tot Helpende Zorg en Welzijn.

Wat leer je?

Je leert hoe je samen met een collega op een verantwoorde manier een cliënt kunt ondersteunen bij de persoonlijke zorg en in het dagelijks leven. Dan gaat het om eten en drinken, aan- en uitkleden en bewegen. Je zorgt ervoor dat de cliënt daarbij zo zelfstandig mogelijk blijft. Je merkt bijzonderheden en veranderingen in de gezondheid van je cliënt op. Deze gegevens draag je over aan je collegas zodat jullie samen voor het welzijn van de cliënt zorgen. Hierdoor lever je een belangrijke bijdrage aan het welzijn van (vaak kwetsbare) ouderen. 

De cursus is praktisch. Theoretische lessen combineren we met de vaardigheidslessen. Zo kan je het geleerde meteen toepassen. Met beroepsgerichte opdrachten leer je de opgedane kennis en vaardigheden uitvoeren in de praktijk.

Een aantal voorbeelden van deze vaardigheden zijn :

 • basiskennis van de eigen en andere culturen
 • basiskennis van de visie en werkwijze van de organisatie
 • basiskennis van eerste hulp en bedrijfshulpverlening
 • basiskennis van principes van gastvrijheid
 • basiskennis van sociale veiligheid
 • basiskennis van vaktaalheeft basiskennis van verschillende soorten (klant/cliënt) doelgroepen, kenmerken en benaderingswijzen
 • basiskennis van voor de werkzaamheden relevante wet- en regelgeving (w.o. Arbo, HACCP, milieu, veiligheid en AVG)
 • sociale vaardigheden toepassen in relatie tot de eigen werkzaamheden
 • verschillende manieren van serviceverlening in relatie tot de eigen werkzaamheden toepassen
 • gastvrij en klantgericht opstellen
 • eenvoudige gesprekstechnieken toepassen (waaronder LSD: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen)

De inhoud van het lesprogramma is gebaseerd op onderdelen van kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatieregister van SBB.

In de praktijk werk je nauw samen met een werkbegeleider aan verschillende praktijkopdrachten. Je krijgt gelegenheid om alle handelingen in de beroepspraktijk te oefenen en te toetsen. Een ervaren, bevoegde collega begeleidt, beoordeelt en ondersteunt bij de uitvoering van de opdrachten in de praktijk. Dit opleidingstraject eindigt met een officieel examen in de praktijk.

Na het volgen van dit beroepsgerichte onderdeel van de kwalificatie Helpende Zorg en Welzijn ben je inzetbaar in de (ouderen)zorg voor het verlenen van individuele basiszorg.

Dit certificaat vergroot je mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Je kunt eventueel doorstromen naar een vervolgopleiding. Bijvoorbeeld Helpende zorg niveau 2. Je kunt vrijstelling aanvragen voor de onderdelen die je in het mbo-certificaat C0163 Individuele basiszorg verlenen niveau 2 hebt behaald.

Na afronding van dit scholingstraject is de certificaathouder bevoegd en bekwaam om ingezet te worden op het gebied van persoonlijke zorg en ADL (Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen) in een verpleeghuis of verzorgingshuis, instelling voor gehandicapten of een instelling voor cliënten met langdurige psychische problemen en in de wijkzorg. De certificaathouder draagt bij aan een fysiek en sociaal veilige werkomgeving.

Voor wie is deze cursus?

De scholing Individuele basiszorg verlenen, met onderdelen uit de opleiding Helpende Zorg en Welzijn, is bedoeld voor jou als je wilt instromen of doorstromen in de (ouderen)zorg. Je bent bijvoorbeeld:

 • volwassen starter en zij-instromer die willen gaan werken in een functie waarin individuele basiszorg wordt verleend. 
 • werkenden in de zorg die zich verder willen ontwikkelen

Na het volgen van dit beroepsgerichte onderdeel van de kwalificatie Helpende Zorg en Welzijn ben je inzetbaar in de (ouderen)zorg voor het verlenen van individuele basiszorg.

Er zijn een aantal toelatingseisen en voorwaarden voor het opleidingstraject:

 • Je bent of komt in dienst bij een werkgever of bent werkzaam als stagiair of vrijwilliger in een zorginstelling voor minimaal 16-24 uur.
 • De werkgever wil jou via werkbegeleiding begeleiden gedurende het opleidingstraject.
 • Je beschikt over een laptop of computer met internetverbinding en je beschikt over gemiddelde ICT-vaardigheden.
 • Je hebt een door Kenniscentrum SBB erkende werkplek voor de opleiding Helpende Zorg en Welzijn van minimaal 16 uur per week.
 • En als laatste: het advies is om bij start minimaal drie weken boventallig te werken om een goed leerrendement te behalen.

Materialen en lesdagen

De deelnemers maken gebruik van een laptop en telefoon.

Lesdagen vinden plaats op dinsdag van 16.30 20.30 uur. Naast de lesdagen moeten deelnemers rekening houden met studiebelastingsuren voor voorbereiding van de lessen en het uitwerken van opdrachten. Naast de opleidingsdagen ben je aan de slag met opdrachten in de praktijk en met verdiepingsopdrachten waarmee je thuis aan de slag gaat. Dit mbo-certificaat heeft een studiebelasting van gemiddeld 6 uur per week naast de contactmomenten. Het gaat om in totaal 12 bijeenkomsten.

Tijdens je leerproces krijg je een persoonlijke coach/docent toegewezen die je ondersteunt tijdens dit traject.

De cursus start bij minimaal 12 deelnemers. De maximale groepsgrootte is 16 deelnemers.

Startdata zijn 2 oktober 2024 en 31 oktober 2024.

Kosten

De kosten zijn op aanvraag.