Zorg & Welzijn

Nederlands 3F

Nederlands 3F

Leren luisteren en spreken op het 3F-niveau voor de kinderopvang? De cursus Nederlands 3F brengt je Nederlands op het juiste niveau. Zo ben jij als pedagogisch medewerker klaar voor de taaleis in je vak.

Met de cursus Nederlands 3F breng je jouw Nederlands op het juiste niveau voor de taaleis in de kinderopvang. En dat is nodig: de kinderopvangbranche stelt de eis dat alle pedagogisch medewerkers vanaf 2025 op niveau 3F gesprekken kunnen voeren, kunnen lezen en luisteren.

Nederlands op niveau 3F betekent dat je het Nederlands beheerst op mbo 4- of havo-niveau. Beheers je dat niveau op dit moment nog niet, maar zou je dit wel graag willen? Wij gaan samen met jou aan de slag om ervoor te zorgen dat je het 3F-niveau kunt aantonen voor jouw beroep.

Wat leer je?

Tijdens de cursus Nederlands 3F word je opgeleid om te kunnen spreken, om gesprekken te voeren en te lezen/luisteren op het niveau van 3F. Je krijgt enkele weken les in een bepaald onderdeel. Daarna wordt via een examen getoetst of je dit onderdeel beheerst.

Programma
Lezen en luisteren: na ongeveer 5 weken Spreken en gesprekken: na ongeveer 10 weken

Studiebelasting
Een keer in de twee weken is er een les van twee uur. Afwisselend vinden deze lessen fysiek en online plaats. Tijdens de lessen wordt kennis gedeeld en er is ruimte voor individuele ondersteuning. Per onderdeel wisselt de studielast. Je kunt uitgaan van een minimale belasting van een uur naast de lessen, tot maximaal drie uur per week.

Examen
De examens worden afgenomen op de Campusbaan in Nijmegen. De examens voor gesprekken voeren en spreken vinden plaats tijdens de lessenreeks. Het examen voor lezen/luisteren wordt ingepland op een vast moment; dat wordt op een later moment bekend gemaakt. Je ontvangt na afronding en na het behalen van het examen een mbo-certificaat voor alle onderdelen van het examen.

Voor wie is deze cursus?

Werk je in de kinderopvang? En voldoe je nog niet aan de taaleis die vanaf 2025 geldt in de kinderopvangbranche? De cursus Nederlands 3F spijkert je bij op de drie gebieden van lezen-luisteren, spreken en gesprekken voeren en zorgt ervoor dat je aan de taaleis van niveau 3F kunt voldoen.

Toelatingseisen
Het startniveau voor het volgen van deze cursus is minimaal Nederlands 2F. Er wordt een 0-meting gedaan in het begin van de lessen. Hierdoor weten jij en de docent wat ervoor nodig is om op het niveau 3F te komen.

Duur en kosten

De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten waarvan 5 fysiek en 5 online in een periode van 22 weken. De kosten bedragen 660,00 excl. btw.

Groepsgrootte

De lesgroep bestaat uit maximaal 15 deelnemers

Meer weten?