Home

Maatwerk voor ervaringsdeskundigen

Dit maatwerktraject volg je tegelijkertijd met de reguliere BBL-opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg. De leerlijn van ervaringsdeskundigheid wordt verweven door de gehele opleiding. Er worden meer lesuren verzorgd (onder andere voor intervisie) en er is tijd voor individuele ondersteuning.

Voor wie:

  • Je hebt zelf eigen ervaringen op het gebied van huiselijk geweld, mishandeling, verslaving of psychische problematiek
  • Je wilt jouw ervaringen inzetten om het herstel van cliënten te kunnen ondersteunen.
  • Je volgt de BBL-opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg.

Kosten

Naast de gebruikelijke kosten voor de BBL-opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg wordt voor dit maatwerktraject een aanvullende bijdrage gevraagd voor extra inzet van docenten. Deze bijdrage is vastgesteld op 845,00 per leerjaar.