Aanmelding en inschrijving

Welkom bij Rijn IJssel!
Rijn IJssel heet je van harte welkom! Je kunt je bij ons aanmelden voor een opleiding tot 1 september. Het intakegesprek vindt nu voor de meeste opleidingen digitaal plaats. De Entree-opleidingen zijn gewoon op de locatie waarbij rekening gehouden wordt met de coronaregels. Je krijgt na je aanmelding alle informatie die je nodig hebt. We doen onze uiterste best om alle aanmeldingen zo snel mogelijk te behandelen. Heb je vragen over je aanmelding? Stel ze aan ons Studie Informatiepunt, stip@rijnijssel.nl.

Centraal aanmelden

Met ingang van oktober 2021 kennen we het Centraal Aanmelden MBO (CAMBO). Hier kun je lezen wat dat betekent als je je voor een opleiding van Rijn IJssel wilt aanmelden.

Aanmelding en inschrijving

Voor de aanmelding en definitieve inschrijving voor een mbo-opleiding bestaan wettelijke regels. Het is belangrijk dat je je op tijd aanmeldt. Voor de start in september het liefst voor de zomervakantie.

Wil je in september starten met een opleiding? Dan geldt het volgende:

 • Als jij je voor 1 april aanmeldt, heb je recht om toegelaten te worden tot de opleiding van jouw keuze (dit geldt niet voor opleidingen met een maximum aantal plaatsen). Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben. 
 • Als jij je na 1 april aanmeldt, doen wij nog steeds onze uiterste best om jou op de best passende opleiding te plaatsen.
 • Als jij je na 1 september aanmeldt, heb je geen garantie op plaatsing. Het kan zijn dat we jouw aanmelding mee moeten nemen naar het eerstvolgende instroommoment.
 • Als je rechtstreeks van het voortgezet onderwijs komt, is het belangrijk dat je het Digitaal Doorstroomdossier (Grip dossier) tegelijk met je aanmelding invult. Jij vult deel A in, jouw mentor deel B. Vergeet niet de akkoordverklaring (deel C) in te vullen. Na ontvangst van je Grip dossier is de aanmelding pas compleet en kunnen we je uitnodigen voor een welkomstgesprek. Het kan zijn dat dit gesprek online plaatsvindt.

Wil je tussentijds instromen in een opleiding? Dan geldt het volgende:

 • Een aantal opleidingen heeft ook in de loop van het schooljaar een startmoment. Dat staat dan vermeld bij de betreffende opleiding bij 'tussentijdse instroom' of 'instroommomenten'.
 • Voor de opleidingen met een januari/februari-instroom geldt een uiterste aanmelddatum van 16 december. Na 16 december heb je geen garantie op plaatsing. Het kan zijn dat we jouw aanmelding mee moeten nemen naar het eerstvolgende instroommoment. 
 • Als je rechtstreeks van het voortgezet onderwijs komt, is het belangrijk dat je jouw Digitaal Doorstroomdossier (DDD) invult en vóór 16 december opstuurt, zodat je opgeroepen kunt worden voor een intake. Na ontvangst van het DDD is de aanmelding pas compleet en word je opgeroepen voor een intake.

Zorg dus dat je je op tijd aanmeldt.

Lees hieronder alles wat je verder moet weten over aanmelden en inschrijven voor je favoriete opleiding. 

Hoe is het verloop van aanmelding tot definitieve inschrijving

Je krijgt van ons een studiekeuzeadvies als je ook voldoet aan de verplichte intakeactiviteiten.
Dat zijn:

 • het Digitaal Doorstroomdossier (DDD) invullen en opsturen;
 • het intakegesprek.

Rijn IJssel ziet het studiekeuzeadvies als onderdeel van het intakegesprek. In het intakegesprek willen we het met je hebben over je verwachtingen over de opleiding en kun je ook vragen stellen. Het gesprek leidt automatisch tot een niet bindend studiekeuzeadvies.

 1. Zijn er in het intakegesprek bij jou en de opleiding géén twijfels dan ben je geplaatst en ontvangt je binnen tien werkdagen na het intakegesprek via de mail of via een brief een bevestiging van de plaatsing. Dat is dus ook je positieve studiekeuzeadvies.
 2. Heb je zelf twijfels over je studiekeuze of de intaker heeft twijfels, dan wordt binnen een periode van twee weken een nieuwe afspraak met je ingepland. Blijf je uiteindelijk bij je keuze, dan volgt alsnog plaatsing in de door jou gekozen opleiding.

Wil je meer weten over hoe de intake werkt, kijk dan hier

Als je een opleiding hebt gevonden, kan het voorkomen dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Meestal omdat de kans op werk of de kans op stage beperkt is. Meld je voor zo’n opleiding dus snel aan. De plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst van zowel je aanmelding áls een compleet ingevuld Digitaal Doorstroomdossier.

Om welke opleidingen gaat het?

Als er sprake is van opleidingen met een beperkt aantal plaatsen, staat dat bij de opleiding beschreven. Je kunt ook in deze lijst zien om welke opleidingen het gaat.

Voor de meeste beroepsopleidingen ben je toelaatbaar als je aan de wettelijke vooropleidingseisen voldoet. Bij sommige opleidingen gelden echter ook aanvullende eisen. Bijvoorbeeld omdat creatieve en artistieke aanleg of fysieke geschiktheid een rol spelen bij je kans om de opleiding succesvol af te ronden.

Als er sprake is van aanvullende eisen staat dat bij de opleiding beschreven. Je kunt ook in deze lijst zien om welke opleidingen het gaat. Er zijn geen wijzigingen vergeleken met vorig schooljaar.

Soms is het mogelijk om zonder het benodigde diploma in te stromen in een niveau 2-, 3- of 4-opleiding. Hierover besluit onze Toelatingscommissie.

Het kan zijn dat je het niet eens bent met een besluit dat door ons wordt genomen. Of je bent ontevreden over de gang van zaken rond je aanmelding. Laat dit ons dan weten. Rijn IJssel beschikt over een reglement voor de indiening van klachten. Hierin staat ook hoe je een klacht bij ons kunt indienen.