CIOS Arnhem

Sport- en bewegingsleider

BOL

Als sport- en bewegingsleider aan de slag!

Je biedt activiteiten aan die zijn gericht op sport en bewegen. Het kan gaan om kortdurende programma's van een of twee uur maar ook om bijvoorbeeld meerjarige trainingsprogramma's voor topsporters. Je werkt bij een zwembad, een fitness- en gezondheidscentrum, een buitensportonderneming, het sportbuurtwerk, het sociaal-cultureel werk, een organisatie voor sportevenementen, een overheidsinstelling (zoals politie, defensie of justitiële inrichting), de naschoolse en buitenschoolse opvang of bij sportverenigingen. Kortom, je kan te werk gaan op meerdere vlakken na het volgen van deze mbo-sportopleiding op niveau 3.  

Je werkt op vaste of wisselende locaties. Je hebt te maken met deelnemers uit alle lagen van de bevolking. Het gaat dus om mensen van diverse leeftijden, culturen, leefstijlen en maatschappelijke posities. Bij de buitensport en bij beweegactiviteiten die buiten zijn, moet je het aanbod steeds afstemmen op het weer en op andere omstandigheden. Spreekt deze opleiding je aan? Schrijf je dan nu in voor de opleiding Sport- en bewegingsleider op niveau 3!

CIOS opleidingen Nederland 

Sinds 2002 werken de vijf CIOS’sen in Nederland samen in de stichting CIOS Nederland. Lees meer over CIOS Nederland.

CIOS Nederland is een stichting die organisaties (die professionals opleiden voor een sportievere, socialere en gezonde samenleving) ondersteunt en faciliteert. Bekijk al onze CIOS opleidingen!

 

23163, Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider)

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Deze BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk voor details van deze opleiding de studiegids.

Kijk hier voor de Onderwijs- en Examenregeling.

Toelating opleiding sportleider

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend
Een positief afgesloten praktijktest is verplicht om toegelaten te worden.
Vanwege de ontwikkelingen en besluiten naar aanleiding van het coronavirus geldt een aangepaste planning en proberen we de fysieke test waar mogelijk doorgang te laten vinden.

Klik hier voor meer informatie over de toelatingsprocedure.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

De opleidingen Sport- en bewegingsleider (niveau 3) en Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4) hebben een gemeenschappelijke basisopleiding. Op welk niveau je afstudeert, is onder meer afhankelijk van je prestaties en eigen ontwikkeling. Dat wordt gaandeweg het traject duidelijk.

Als je afstudeert op niveau 3 kies je in het derde leerjaar voor een van de volgende specialisaties:

 • Allround Fitnessmedewerker
 • Buurtsportcoach
 • Leisure Sports Instructor

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren, je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook leeractiviteiten die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap. 

Je krijg specifieke lesstof aangeboden, zodat je kunt gaan werken als sport- en bewegingsleider.

Wat moet je zoal kunnen?

 • Aanbieden van sport- en beweegactiviteiten
 • Organiseren en uitvoeren van wedstrijden, toernooien of evenementen
 • Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • Vaardig zijn in diverse sport- en bewegingsactiviteiten
 • Zelfstandig plannen en ontwikkelen van activiteiten
 • Sociaal vaardig zijn

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Zowel in het tweede als in het derde jaar volg je één of meer keuzedelen. 

 

Welke keuzedelen je kunt kiezen, is afhankelijk van meerdere factoren. In het eerste leerjaar volg je (verplicht) de keuzedelen 'Gezonde leefstijl' en 'Verdiepend blijvend fit en gezond werken'. Zowel in het tweede als in het derde jaar kun je vrij kiezen uit onderstaande lijst en volg je je één of meer keuzedelen.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
De aangeboden keuzedelen zijn:

 • Buitenschoolse opvang
 • Digitale vaardigheden gevorderd: Video analyse
 • Doorstroom naar sport en bewegen niveau 4
 • Duits in het beroepsonderwijs A2
 • Gezonde leefstijl
 • Instructeur conditie-/hersteltraining
 • Instructeur dans/bewegen op muziek
 • Instructeur fitness
 • Instructeur gymnastiek
 • Instructeur Judo
 • Instructeur overige sporten:
 •       Budosport instructeur
 •       NAUI Skin Diver
 •       Wielersport Instructeur
 • Instructeur skiën: Snowsport skileraar Anwärter
 • Instructeur snowboarden
 • Instructeur zwemonderwijs
 • Ondernemend gedrag
 • Oriëntatie op ondernemerschap
 • Outdoor activiteiten
 • Persoonlijk profileren
 • Specifieke doelgroepen sport en bewegen:
 •        Sportleider Aangepaste Sporten
 • Topsportvaardigheden
 • Trainer-coach basketbal
 • Trainer-coach handbal
 • Trainer-coach hockey
 • Trainer-coach overige sporten: korfbaltrainer
 • Trainer-coach tennis
 • Trainer-coach voetbal: KNVB UEFA-C
 • Trainer-coach volleybal
 • Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4)

Lees meer over keuzedelen

Als je afstudeert op niveau 3 ‘Sport- & Bewegingsleider’, kies je in het tweede leerjaar voor een van de volgende specialisaties:

 • Allround Fitnessmedewerker
 • Buurtsportcoach
 • Leisure Sports Instructor

Uniek is dat je bij CIOS Arnhem in een klas zit met alleen studenten die dezelfde specialisatie volgen als jij.

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2020-2021 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2020 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1202,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2019-2020)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties    € 275,00
Kledingpakket (afhankelijk van gekozen pakket) € 300,00
Aanvullende voorzieningen  
Keuzekamp  € 0,00-300,00
Schaatsdag € 10,00
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties    € 55,00
Aanvullende voorzieningen  
Keuzekamp € 0,00-350,00
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties (afhankelijk van gekozen specialisatie)  
Specialisatie Allround Fitness Medewerker € 280,00
Specialisatie Buurt Sport Coach € 90,00
Specialisatie Leisure Sport Instructor € 55,00
Aanvullende voorzieningen  
Sneeuwweek (optioneel) € 575,00

Op dit moment heeft Rijn IJssel CIOS Arnhem met twaalf vmbo-scholen een convenant, gericht op drempelloze instroom, afgesloten. Dankzij dit convenant hoeven leerlingen van deze twaalf vmbo-scholen geen intensieve praktijktest te doen, om te worden toegelaten tot het basisjaar van CIOS Arnhem. Deze leerlingen op het vmbo volgen een speciaal sportprogramma waarin alle vereiste competenties, waaronder een goede coördinatie, conditie en didactische vaardigheden, aangeleerd worden.

Voordelen
Leerlingen van convenantscholen kunnen al tijdens hun vmbo-opleiding (leerjaar 3 en 4) laten zien of zij geschikt zijn voor toelating tot bij Rijn IJssel CIOS Arnhem. Deze leerlingen volgen een speciaal sportprogramma. Het grote winstpunt van de drempelloze instroom is dat Rijn IJssel CIOS Arnhem kan rekenen op gemotiveerde studenten, die weten wat ze kunnen verwachten van hun vervolgopleiding. Een ander voordeel is dat de student, die vanuit het vmbo drempelloos instroomt bij Rijn IJssel CIOS Arnhem, met een dossier wordt overgedragen. Zo kan deze student door Rijn IJssel CIOS Arnhem verder op maat begeleid worden. Daarbij rekening houdend met iemands verbeterpunten én hier tijdig, vanaf de start van de opleiding, op sturen.

Sterk door samenwerking
Dankzij de samenwerking met deze convenantscholen, maar óók dankzij de nauwe samenwerking met hbo-scholen, de andere vier CIOS’sen in Nederland en de sportbonden, kan Rijn IJssel studenten zodanig opleiden dat ze in de sportwereld een goede baan weten te vinden of zorgen voor een goede doorstoom naar een vervolgopleiding. CIOS Arnhem ondersteunt hiermee de doorlopende leerlijn van vmbo-mbo-hbo.

Convenantscholen
Met de volgende vmbo-scholen is al een convenant afgesloten: Kandinsky College Molenhoek, Hooghuis Lyceum Oss, Maasland College, HPC Zetten, 't Venster Arnhem, Sprengeloo Apeldoorn, Pallas Athene Ede, Dorenweerd College Doorwerth, Candea College Duiven, OBC Huissen, Mondial College en het Edison College.

Presentaties open dag

De presentatie over de opleidingen Sport- en bewegingsleider en Sport- en bewegingscoördinator bekijken? Klik dan hier.

Presentaties introductiedagen

De presentaties die gegevens zijn tijdens de introductiedagen kun je hier downloaden:

Sport- en onderwijsgebouw Papendal
Een deel van ons onderwijs wordt aangeboden op Nationaal Sportcentrum Papendal in Arnhem. Voor onze studenten is dit een unieke leeromgeving midden in het hart van de sport, bewegen, gezondheid en maatschappij.
Ook in deze omgeving geven we vorm en inhoud aan onze ambitie: CIOS Arnhem, wordt (h)erkend als hét mbo onderwijs- en kenniscentrum Sport en Bewegen.

Topsport
Studenten die topsport willen combineren met hun CIOS Arnhem-opleiding krijgen hier bij ons alle ruimte voor. Er is een speciaal opleidingstraject en aparte begeleiding voor topsporters.

Handicap/beperking
Ook voor studenten met een handicap/beperking bestaat de mogelijkheid om een opleiding bij CIOS Arnhem te volgen. Deze studenten kunnen gebruik maken van een aangepast onderwijsprogramma.

Actueel

CIOS Arnhem bestaat dit jaar zestig jaar en dat is afgelopen vrijdag 11 oktober gevierd voor de huidige studenten.