CIOS Arnhem

Sport- en bewegingsleider

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als sport- en bewegingsleider bied je activiteiten aan die zijn gericht op sport en bewegen. Het kan gaan om kortdurende programma's van een of twee uur maar ook om bijvoorbeeld meerjarige trainingsprogramma's voor (top)sporters. Je werkt bij een zwembad, een fitness- en gezondheidscentrum, een buitensportonderneming, het sportbuurtwerk, het sociaal-cultureel werk, een organisatie voor sportevenementen, een overheidsinstelling, de naschoolse en buitenschoolse opvang of bij sportverenigingen. Kortom, je kan te werk gaan op meerdere vlakken na het volgen van deze mbo-sportopleiding op niveau 3.

Je werkt op vaste of wisselende locaties. Je hebt te maken met deelnemers uit alle lagen van de bevolking. Het gaat dus om mensen van diverse leeftijden, culturen, leefstijlen en maatschappelijke posities. Bij de buitensport en bij beweegactiviteiten die buiten zijn, moet je het aanbod steeds afstemmen op het weer en op andere omstandigheden. Spreekt deze opleiding je aan? Schrijf je dan nu in voor de opleiding Sport- en bewegingsleider op niveau 3!

Om beter te weten wat de opleiding inhoudt, kun je je aanmelden voor een Try-out. Je kunt aangeven bij de aanmelding of een ouder/verzorger meekomt. Je krijgt na aanmelding een uitnodiging.

CIOS opleidingen Nederland 

Sinds 2002 werken de vijf CIOS’sen in Nederland samen in de stichting CIOS Nederland. Lees meer over CIOS Nederland.

CIOS Nederland is een stichting die organisaties (die professionals opleiden voor een sportievere, socialere en gezonde samenleving) ondersteunt en faciliteert. Bekijk al onze CIOS opleidingen!

 

23163, Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider)

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Deze BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk voor details van deze opleiding de studiegids.
Kijk hier voor de Onderwijs- en Examenregeling.

Toelating opleiding sportleider

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Hier vind je meer informatie de over toelatings- en plaatsingsprocedure.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

De opleidingen Sport- en bewegingsleider (niveau 3) en Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4) hebben een gemeenschappelijke basisopleiding. Op welk niveau je afstudeert, is onder meer afhankelijk van je prestaties en eigen ontwikkeling. Dat wordt gaandeweg het traject duidelijk.

Als je afstudeert op niveau 3 kies je in het derde leerjaar voor een van de volgende specialisaties:

 • Allround Fitnessmedewerker
 • Buurtsportcoach
 • Leisure Sports Instructor

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren, je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook leeractiviteiten die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap. 

Je krijg specifieke lesstof aangeboden, zodat je kunt gaan werken als sport- en bewegingsleider.

Wat moet je zoal kunnen?

 • Aanbieden van sport- en beweegactiviteiten
 • Organiseren en uitvoeren van wedstrijden, toernooien of evenementen
 • Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • Vaardig zijn in diverse sport- en bewegingsactiviteiten
 • Zelfstandig plannen en ontwikkelen van activiteiten
 • Sociaal vaardig zijn

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Zowel in het tweede als in het derde jaar volg je één of meer keuzedelen. 

 

Welke keuzedelen je kunt kiezen, is afhankelijk van meerdere factoren. In het eerste leerjaar volg je (verplicht) het keuzedeel 'Gezonde leefstijl'. Zowel in het tweede, als in het derde jaar en het vierde leerjaar kun je vrij kiezen uit onderstaande lijst en volg je elk jaar één keuzedeel.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
De aangeboden keuzedelen zijn:

 • Buitenschoolse opvang
 • Digitale vaardigheden gevorderd: Video analyse
 • Duiken
 • Duits in het beroepsonderwijs A2
 • Gezonde leefstijl
 • Instructeur conditie-/hersteltraining
 • Instructeur fitness
 • Instructeur gymnastiek
 • Instructeur Judo
 • Instructeur overige sporten:
 •       Budosport instructeur      
 • Instructeur skiën: Snowsport skileraar Anwärter
 • Instructeur snowboarden
 • Instructeur zwemonderwijs
 • Mountainbike instructeur
 • Ondernemend gedrag
 • Oriëntatie op ondernemerschap
 • Outdoor activiteiten
 • Padel instructeur
 • Specifieke doelgroepen sport en bewegen:
 •        Sportleider aangepaste sporten
 • Sportmassage
 • Topsportvaardigheden (alleen voor studenten met topsportstatus)
 • Trainer-coach basketbal
 • Trainer-coach handbal
 • Trainer-coach hockey
 • Trainer-coach overige sporten: korfbaltrainer
 • Trainer-coach tennis
 • Trainer-coach voetbal: KNVB UEFA-C
 • Trainer-coach volleybal

Lees meer over keuzedelen

Als je afstudeert op niveau 3 ‘Sport- & Bewegingsleider’, kies je in het tweede leerjaar voor een van de volgende specialisaties:

 • Allround Fitnessmedewerker
 • Buurtsportcoach
 • Leisure Sports Instructor

Uniek is dat je bij CIOS Arnhem in een klas zit met alleen studenten die dezelfde specialisatie volgen als jij.

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties    € 320,00
Kledingpakket (afhankelijk van gekozen pakket) € 300,00
Aanvullende voorzieningen  
Keuzekamp  € 0,00-300,00
EHBO doos € 22,50
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties    € 70,00
Aanvullende voorzieningen  
Keuzekamp € 0,00-300,00
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties (afhankelijk van gekozen specialisatie)  
Specialisatie Allround Fitness Medewerker € 100,00
Specialisatie Buurt Sport Coach € 70,00
Specialisatie Leisure Sport Instructor € 40,00
Aanvullende voorzieningen
 
Voor alle drie specialisaties
Praktijkopleidingsweek Sneeuw (optioneel)
€ 525,00

Leermiddelenlijsten leerjaar 3, BOL

De CIOS Arnhem-Award wordt uitgereikt aan een student die bij Rijn IJssel CIOS Arnhem een niveau 3- of 4-opleiding met succes heeft afgerond en een voorbeeld is voor andere studenten. Via deze award wil Rijn IJssel CIOS Arnhem extra aandacht besteden aan haar uitmuntende studenten. De winnaar krijgt een ereplaats op the Wall of Fame.

Medewerkers van Rijn IJssel CIOS Arnhem kunnen kandidaten voordragen. Uit de voordrachten worden enkele studenten gekozen. Zij zijn genomineerd voor de award. Tijdens het diplomeringsfeest worden de namen van de genomineerden bekend gemaakt. Een foto met de naam van de winnaar komt op de Wall of Fame te staan.

Om genomineerd te kunnen worden, moet een student aan een profiel voldoen. Enkele steekwoorden uit dit profiel zijn:

 • examenkandidaat die een niveau 3- of 4-diploma heeft behaald
 • iemand die een voorbeeld is voor andere studenten
 • iemand die een goede studiehouding en beroepshouding heeft 

Eerdere winnaars van de CIOS Arnhem-Award zijn:

 • in 1998 Albert Zeggelaar 
 • in 2004 Carolien Libert
 • in 2011 Moniek Romme
 • in 2012 Nick Hoogebeen
 • in 2013 Denise Peerenboom
 • in 2014 Pleun Lange
 • in 2015 Lennart Oukes
 • in 2016 Kerby Richardson
 • in 2017 Jesse de Heer
 • in 2018 Boyd Lucassen
 • in 2019 Shafiq Kiweewa

Op dit moment heeft Rijn IJssel CIOS Arnhem met dertien vmbo-scholen een convenant, gericht op drempelloze instroom, afgesloten. Dankzij dit convenant hoeven leerlingen van deze dertien vmbo-scholen geen intensieve praktijktest te doen, om te worden toegelaten tot het basisjaar van CIOS Arnhem. Deze leerlingen op het vmbo volgen een speciaal sportprogramma waarin alle vereiste competenties, waaronder een goede coördinatie, conditie en didactische vaardigheden, aangeleerd worden.

Voordelen
Leerlingen van convenantscholen kunnen al tijdens hun vmbo-opleiding (leerjaar 3 en 4) laten zien of zij geschikt zijn voor toelating tot bij Rijn IJssel CIOS Arnhem. Deze leerlingen volgen een speciaal sportprogramma. Het grote winstpunt van de drempelloze instroom is dat Rijn IJssel CIOS Arnhem kan rekenen op gemotiveerde studenten, die weten wat ze kunnen verwachten van hun vervolgopleiding. Een ander voordeel is dat de student, die vanuit het vmbo drempelloos instroomt bij Rijn IJssel CIOS Arnhem, met een dossier wordt overgedragen. Zo kan deze student door Rijn IJssel CIOS Arnhem verder op maat begeleid worden. Daarbij rekening houdend met iemands verbeterpunten én hier tijdig, vanaf de start van de opleiding, op sturen.

Sterk door samenwerking
Dankzij de samenwerking met deze convenantscholen, maar óók dankzij de nauwe samenwerking met hbo-scholen, de andere vier CIOS’sen in Nederland en de sportbonden, kan Rijn IJssel studenten zodanig opleiden dat ze in de sportwereld een goede baan weten te vinden of zorgen voor een goede doorstoom naar een vervolgopleiding. CIOS Arnhem ondersteunt hiermee de doorlopende leerlijn van vmbo-mbo-hbo.

Convenantscholen
Met de volgende vmbo-scholen is al een convenant afgesloten: Kandinsky College Molenhoek, Hooghuis Lyceum Oss, Maasland College, HPC Zetten, 't Venster Arnhem, Sprengeloo Apeldoorn, Pallas Athene Ede, Dorenweerd College Doorwerth, Candea College Duiven, OBC Huissen, Mondial College, Lingecollege Tiel en het Edison College.

Presentaties open dag

De presentatie over de opleidingen Sport- en bewegingsleider en Sport- en bewegingscoördinator bekijken? Klik dan hier.

Topsport
Studenten die topsport willen combineren met hun CIOS Arnhem-opleiding krijgen hier bij ons alle ruimte voor. Er is een speciaal opleidingstraject en aparte begeleiding voor topsporters.

Handicap/beperking
Ook voor studenten met een handicap/beperking bestaat de mogelijkheid om een opleiding bij CIOS Arnhem te volgen. Deze studenten kunnen gebruik maken van een aangepast onderwijsprogramma.

Actueel

Hoe gaat het er nu aan toe op de locatie Beukenlaan?

Bekijk ook eens..

CIOS Arnhem

CIOS Arnhem

3 opleidingen